Tholen

Calvijn Contact over persoonlijke vorming

Schoolbreed


In het 3e nummer van Calvijn Contact gaat het over persoonlijke vorming. Onder de kop 'Om het hart van de leerling' een interview over hoe het Calvijn College hieraan werkt. Het thema komt ook terug in de interviews met een vertrouwenspersoon en de voorzitter raad van toezicht.

 

Uiteraard aandacht voor de benoeming van een inkomend voorzitter college van bestuur. Verder weer nieuws vanuit de locaties en traditiegetrouw de rubrieken waarin een oud-leerling en ouders aan het woord komen.

 

Leesplezier! Heeft u vragen, dan horen we het graag. 

Bekijk Calvijn Contact