Tholen

Bijbellezen en actualiteit

Schoolbreed


Vanuit de besturen van het reformatorische basis- en voortgezet onderwijs in Zeeland is het mooie initiatief ontstaan om het Bijbellezen op de scholen te stimuleren en dat te koppelen aan de actualiteit.

 

De hieraan verbonden opdracht luidt:

‘De Bijbel heeft een gezaghebbende plaats binnen de scholen en de lessen. Dat betekent dat de Bijbel wordt gelezen, dat de boodschap van de Bijbel wordt begrepen en dat die boodschap relevant wordt gemaakt voor leerlingen in het actuele tijdsgewricht met al haar specifieke ontwikkelingen en kenmerken’. Het motto is daarom: ‘Veranker je in het Woord van God’. Vanuit deze opdracht is ons, Henk Guiljam en Bert Poortvliet, gevraagd om een praktische toepassing te maken.

 

Wat gaat er gebeuren?

Om de doelen te bereiken hebben we als basis- en voortgezet onderwijs een plan gemaakt waarbij we contact hebben gezocht met het Reformatorisch Dagblad. De besprekingen hebben geleid tot constructieve samenwerking. De volgende afspraken zijn gemaakt:

 

  1. Het RD verzorgt twee dagen per week online een onderwerp uit de actualiteit. Dat kan zijn een foto, een artikel met bijbehorende korte tekst, een Schriftgedeelte en enkele gespreksvragen.
  2. Enkele collega’s uit het basis- en voortgezet onderwijs schrijven een korte toelichting bij een Schriftgedeelte en maken de vragen gereed voor gebruik door leerkrachten.
  3. Aan het begin van de dinsdag en de donderdag wordt tijdens de dagopening in het Calvijn College ‘Bijbel en actualiteit’ (in deze volgorde) bij de leerlingen gebracht. In het basisonderwijs wordt ’s middags een kwartier uitgetrokken om dit te bespreken.

 

Van de herfstvakantie tot de voorjaarsvakantie werd een proef uitgevoerd die erop gericht is eventuele verbeteringen aan te brengen. Na de voorjaarvakantie gaan we voor een brede invoering.

 

We hopen dat het motto ‘Veranker je in Gods Woord’ bij de leerlingen een plaats mag krijgen in hun dagelijks handelen en tot bezinning mag leiden in hun persoonlijk leven.

projectleiders,

H.M. Guiljam en H.P.A. Poortvliet

Reactie van een leerkracht basisonderwijs

“De les van gisteren was echt een topper. Het ging over getuigen in de wereld. We merken dat gesprekvragen die iets minder persoonlijk worden, sneller een gesprek op gang brengen. De Bijbel speelt hierbij een belangrijke rol."

Reactie van docenten voortgezet onderwijs

"Hele fijne dagopeningen. Mooie vragen om over in gesprek te gaan. Meestal bespreek ik niet alle vragen, omdat er al snel een gesprek ontstaat. Als docent praktijkonderwijs heb ik het voorrecht om veel tijd te kunnen besteden aan een dagopening. Soms zijn we wel tot 9.00 uur bezig."

 

"Ik ben er erg tevreden over. Het zijn prachtige onderwerpen om over te praten met de Bijbel in de hand! Steeds die terugkoppeling: wat zegt de Bijbel eigenlijk hierover? Er is ook heel veel reactie vanuit de klassen. Het gebeurt regelmatig dat ik