Tholen

Bezinningsdag | "Je luistert je eronder of je luistert erlangs"

Schoolbreed


Prof. dr. M.J. Kater sprak op maandag 8 januari tijdens de jaarlijkse bezinningsdag voor personeel van het Calvijn College over het thema ‘Pedagoog vanuit Schrift en belijdenis’. Enkele citaten.

 

“Hoe kijk je naar de Bijbel? 2 Timotheüs 3:16 geeft aan dat al de Schrift door God is uitgeademd. Zijn gedachten, Zijn wil… Hij ademt het uit.”

“Het gaat in de Bijbel om de levende stem van God. Het moet tot klinken komen! Lees daarom hardop. De Bijbel is allereerst een hoorboek. Je luistert je eronder óf je luistert erlangs.”

Hij ademt het uit


“Er is vaak sprake van een dodelijke scheiding tussen object en subject. Geloof je dat de Schrift in de tegenwoordige tijd staat? Waar komt het idee vandaan dat ik deze woorden op afstand kan beschouwen en zekerheid ten aanzien van de toepassing uit mezelf moet komen? Dat ik pas tot zekerheid kom met behulp van proefondervindelijk bewijs? Het gaat me er niet om de noodzaak van het werk van de Heilige Geest te ontkrachten, maar ik waarschuw tegen de beschouwersrol. Het object neemt jou in beslag, wil je iets zinnigs over het Woord zeggen.”

“Het Woord van God is levend en krachtig. ‘Heden, indien gij Zijn stem hoort’ (Hebr. 3 en 4), dat is werkelijk héden. ‘Ziet toe, dat gij Dien, Die spreekt, niet verwerpt’ (Hebr. 12:25a). Dat is tegenwoordige tijd.”

Over de waarde van de belijdenisgeschriften: “Wie zijn wij om met het argument van ‘onbevangen lezen’ twintig eeuwen Schriftuitleg weg te vegen? We hebben een leesbril nodig.”