Tholen

Bekijk ons jaarverslag 2017

Schoolbreed


Ons jaarverslag 2017 gezien? Een online omgeving met interviews, foto's en diagrammen. Bekijk ook de folder ‘Jaarverslag 2017 in het kort’

 
De beleidsperiode Hartelijk Onderwijs zit er bijna op. Het jaarverslag informeert u over ontwikkelingen in 2017. Wat stelden we ons ten doel? Wat hebben we gedaan? En wat was het resultaat? Goed om hier jaarlijks in een verslag op te reflecteren en ook met u vooruit te kijken.

 

Uitnodiging

De terreinen beleid, onderwijs, bedrijfsvoering en financiën passeren de revue. We hechten veel belang aan transparantie en dialoog. Zie dit jaarverslag als een uitnodiging daartoe. Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen, neem dan contact met ons op (info@calvijncollege.nl).