Tholen

Actie voor de voedselbank

Tholen

 

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.

 

Om deze mensen van voldoende eten te kunnen voorzien, werken de voedselbanken samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Om er samen voor te zorgen dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: 'Oog voor voedsel, hart voor mensen'.

 

Als reformatorische school voelen wij ons geroepen om onze naasten te helpen en uit te delen van onze overvloed. Daarom organiseren we jaarlijks in de laatste week voor de kerstvakantie een actie voor de voedselbank. Leerlingen kunnen deze week van 19 t/m 22 december levensmiddelen (lang houdbaar) en andere noodzakelijke producten inleveren voor de voedselbank in Sint-Maartensdijk. Nog voor de kerstdagen zullen alle spullen daar worden afgeleverd voor verdere verspreiding. De klas die de meeste producten bijeenbrengt, krijgt een leuke prijs!


Doet u/doen jullie ook mee?