Krabbendijke Kerkpolder

Zeeuws Compliment voor stichting scholierenvervoer

Schoolbreed


Vanuit het Calvijn College feliciteren we het bestuur van de Stichting Scholierenvervoer Zeeland met het hen toegekende Zeeuwse Compliment. De stichting ontving het op vrijdagmiddag 13 januari uit handen van gedeputeerde Harry van der Maas. Een alleszins verdiend compliment.

 

De website van de provincie motiveert de toekenning op haar website als volgt: "Stichting Scholierenvervoer Zeeland zet zich in voor de kwaliteit van het openbaar busvervoer voor scholieren. Door nauwe samenwerking met Zeeuwse scholen, gemeenten en vervoersbedrijven houden zij de kwaliteit, betaalbaarheid, dekking en de toekomst van het scholierenvervoer op peil. Alle Zeeuwse scholen voor Voortgezet- en Middelbaar Beroepsonderwijs zijn in het bestuur van de stichting vertegenwoordigd. Deze samenwerkingsvorm is een eigen initiatief van het onderwijs en uniek in Nederland: een goed voorbeeld van goede samenwerking tussen partijen."

 

Voor een goede en betaalbare verbinding

Al jarenlang spant de stichting zich in om de belangen van leerlingen en hun ouders te behartigen. Belangen die vertaald werden naar een goed netwerk van buslijnen. Zodat ook de schoollocaties van het Calvijn College zo goed mogelijk met het thuis van leerlingen werden verbonden. We denken ook aan de verkregen stevige reductie van de jaarlijkse kosten om van het openbaar vervoer gebruik te maken, oplopend tot wel 400 euro per jaar.

 

Een brede erkenning 

Dit compliment betreft terecht ook de vervoerscoördinatoren van alle scholen in Zeeland. Zij zetten zich in voor een dagelijkse optimale aansluiting op de bus. Indirect is het ook een erkenning voor de vervoerder die de verbindingen in goede samenwerking met de stichting mogelijk maakt.

Proficiat!