Krabbendijke Kerkpolder

Welkom op de ledenvergadering

Schoolbreed

 

Leden en niet-leden zijn van harte welkom op de ledenvergadering van de VVOGGZ, de schoolvereniging. Spreker is dr. H. Uil, lid raad van toezicht, over ‘De scholen syn planthoven van de gemeente’ (Het onderwijs in Zeeland, 1578-1801).

 

Wanneer

D.V. donderdag 18 mei 2017, aanvang 19.30 uur  

 

Waar

Calvijn College, Klein Frankrijk 19, Goes

 

Spreker

De heer Uil is gemeentearchivaris van Schouwen-Duiveland te Zierikzee. Hij promoveerde op 3 december 2015 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op het proefschrift ‘De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801’.

 

Thema 

Na de politieke en religieuze omwenteling in het laatste kwart van de zestiende eeuw werd binnen korte tijd een dekkend net van scholen in Zeeland tot stand gebracht. Het onderwijs droeg er in belangrijke mate aan bij dat Zeeland een gereformeerd gewest werd. Het was ook succesvol: aan het eind van de achttiende eeuw waren de Zeeuwen de meest geletterden in ons land. Dat succes was onder meer te danken aan de nauwe samenwerking tussen overheid en kerk en hun drijfveren. Ook voor nu bieden die drijfveren stof tot bezinning.

 

Download: