Krabbendijke Kerkpolder

Vakken volgen op een hoger niveau

Krabbendijke Kerkpolder


Rianne zit over het algemeen goed op haar plek in de kaderberoepsgerichte leerweg (kb). Maar bij wiskunde kan zij duidelijk meer aan. Dat vak doet zij op het niveau van de gemengde/theoretische leerweg (gt). Deze mogelijkheid bestaat al een aantal jaren op onze locatie. Sinds dit schooljaar kunnen ook de vakken Engels, economie en biologie op hoger niveau gevolgd worden.

Elk kind heeft zijn specifieke gaven. We willen daar met ons onderwijs zo goed mogelijk op aansluiten en leerlingen laten excelleren. Leerlingen die mogen laten zien wat ze kunnen, blijven gemotiveerd en krijgen meer zelfvertrouwen.

Meer kansen op het mbo

Als kb-leerlingen met extra bagage naar het mbo gaan, hebben ze nog meer kans op studiesucces. Ze hebben het gemakkelijker in een mbo-opleiding op niveau 3 of 4. Kb- en gt-leerlingen komen daar in één groep. Kb-leerlingen hebben een voorsprong bij de praktijkvakken, maar hebben minder theorie gekregen. We geven hen graag de kans om op een zo hoog mogelijk niveau te beginnen, net als hun groepsgenoten. De docenten gaan in klas 3 met de leerlingen in gesprek over de vraag of ze een vak op gt-niveau kunnen doen. Uiteraard zorgen we ook voor voldoende tijd voor het lesprogramma. Voor alle theoretische vakken wordt vier uur per week ingeruimd op het rooster.

Jaarlijks doen tussen de tien en vijftien leerlingen het gt-examen wiskunde

 

Kb-examen blijft mogelijk

Vanaf dit schooljaar kan de leerling die in een vak eindexamen heeft afgelegd op een hoger niveau (gt), alsnog eindexamen in dat vak afleggen op het niveau van de schoolsoort of leerweg waarvoor de leerling is ingeschreven (kb), ongeacht het behaalde resultaat. Deze mogelijkheid wordt niet als herkansing gezien. Dit betekent dat het voor onze leerlingen zeker de moeite waard is om, als
het kan, een hoger niveau te volgen, want je verliest er in feite niets mee. Je kunt er alleen maar winst mee boeken. Bij wiskunde bleek het initiatief een succes. Jaarlijks doen tussen de tien en vijftien leerlingen het gt-examen. Ze zijn enthousiast en slaagden tot nu toe allemaal!