Krabbendijke Kerkpolder

Toerusting en vorming (TOVO)

Tholen

 

Op onze locatie wordt al een aantal jaren gewerkt aan de toerusting en vorming van onze leerlingen. We richten ons dus niet alleen op het aanleren van kennis en vaardigheden ter voorbereiding op een toekomstig beroep of vervolgopleiding, maar ook op het  omgaan met de verleidingen van onze moderne maatschappij op een Bijbels verantwoorde manier.

 

Diverse onderwerpen als relatievorming, seksualiteit en de invloed van sociale media komen hierbij aan bod.  Het is belangrijk dat onze leerlingen vanuit de Bijbelse principes kunnen en willen leven en ook in staat zijn dat te verwoorden en voor te leven naar andersdenkenden.

 

Daarom moeten we de Bijbelse waarden en normen overdragen en bespreken, zodat we daarmee bereiken dat de leerlingen deze waarden en normen overnemen en daarvoor uit durven en kunnen komen. We doen dat in lessen van diverse vakken, zoals godsdienst, maatschappijleer, biologie en de dagelijkse omgang met elkaar en maken daarnaast gebruik van geplande programma’s en activiteiten.