Krabbendijke Kerkpolder

OCW opent hernieuwde praktijkafdelingen

Krabbendijke Kerkpolder


Op dinsdagmiddag 21 februari zat de aula van locatie Krabbendijke Kerkpolder vol met relaties van de school. Dit ter gelegenheid van de officiele opening van de hernieuwde praktijkruimten van PIE (produceren, installeren & energie) en BWI (bouwen, wonen & interieur).


Bekijk foto's

 

De lokalen zijn aangepast aan de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s en up-to-date ingericht, in overleg met het Zeeuwse bedrijfsleven. Een aantal bedrijven leverde ook een materiële of financiële bijdrage.

 

Klaar voor de toekomst?

Locatiedirecteur D.A. Janssen opent de bijeenkomst met Matth. 7:24-27. Dit Bijbelgedeelte vertelt over twee bouwers. De ene bouwt zijn huis op een zandgrond en de andere op een rots. Deze gelijkenis wijst op Christus als fundament voor de zaligheid. We wijzen onze leerlingen op Hem en willen toekomstbestendig onderwijs verzorgen. Janssen geeft aan dat leerlingen nu veel meer op maat bediend kunnen worden dan voorheen. Bedrijven weten de school te vinden. Naast het vmbo noemt hij ook de vakhavo, dat havo-leerlingen de mogelijkheid geeft om praktisch inzicht te verwerven. We leven in een tijd van grote veranderingen. Vertrouwde zekerheden brokkelen af. Technologie neemt veel over en daarmee verandert ook het banenaanbod. Overheid, onderwijs en ondernemers dienen zich af te vragen of ze klaar zijn voor de toekomst. Naast onderwijs op maat is investeren in de man/vrouw voor de klas belangrijk. De ontwikkelingen gaan snel, dat vraagt leren en flebiliteit. “Het gaat om onze leerlingen”, onderstreept Janssen. De Kerkpolder-slogan is niet voor niets ‘Relatie gaat voor kennis’.

 

Pluim voor een pilotschool

Vervolgens krijgt mevrouw mr. C.A.M.E. Matthijssen, directeur voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW, het woord. Ze is al uren aanwezig op de locatie en geeft aan het geweldig te vinden hier te zijn. Te zien hoe leerlingen bezig zijn in een moderne, inspirerende werkomgeving. Hierbij viel haar op dat de leerling, zoals het logo met de stip aangeeft, inderdaad het middelpunt is. Matthijssen ondersteunt met ongeveer honderd medewerkers de staatssecretaris. Ze geeft aan dat Nederland een heel divers onderwijspalet heeft, wat samenhangt met het grondwetsartikel 23 over bijzonder onderwijs. Het ministerie werkt eraan dit artikel te moderniseren. Het Calvijn College is bijzonder, ook omdat zij bereid was de nek uit te steken als pilotschool in de vmbo-vernieuwing. Ze constateert dat de school nadrukkelijk bezig is met de vraag waar zij voor opleidt, hoe samenleving en beroepenveld zich ontwikkelen en hoe zij hierop in kan spelen. Hierbij zijn keuzes gemaakt in het curriculum “die getuigen van lef en inzicht in wat echt belangrijk is”. Naast kennis gaat het dan ook om de verwerving van praktisch inzicht. De invoering van de vmbo-profielen vraagt heel veel van scholen. Locatie Kerkpolder heeft veel geïnvesteerd in tijd, relatie met bedrijfsleven en geld. Matthijssen toont zich dankbaar voor deze inspanning als pilotschool.

 

Uitdagen en inspireren

Voorzitter van college van bestuur A.J. Vogel vertelt dat het Calvijn College hecht aan een uitdagende en inspirerende leeromgeving. Waarbij – als het gaat om het vmbo – geldt dat Kerkpolder wat dit betreft geen eiland is. In de onderbouw op de andere locaties krijgen leerlingen binnen praktisch vmbo (stream 3) een combinatie van doe-vakken. En ook binnen vmbo tl+ is er, bij het vak dienstverlening & producten, aandacht voor de beroepspraktijk. Opvallend aan Kerkpolder is het enthousiasme van mensen in het zoeken naar manieren om de leerling te laten groeien.

Verder spraken de heer J. Aalberts namens architect en aannemers, de heer J. van Nierop, voorzitter Stichting Platforms VMBO, en de heer J. den Engelsman, directeur opleidingsbedrijf ‘gebouwde omgeving’. Er werd een video getoond met als thema ‘Toekomstproof?’. De genodigden konden ten slotte – onder het genot van een hapje en een drankje – rondkijken op de praktijkafdelingen waar leerlingen aan het werk waren.