Krabbendijke Kerkpolder

LOB: Letten Op Banen?

Krabbendijke Kerkpolder


Fijn dat er zoveel ouder(s) en verzorger(s) van klas 3-leerlingen waren tijdens de kennismakingsavond op donderdag 5 oktober. Tijdens deze avond hebben we het ook gehad over LOB.

 

Klopt de titel boven dit artikel?

Ja en nee!

De afkorting LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

Maar dat je bij die oriëntatie ook let op allerhande banen die er zijn in de maatschappij klopt natuurlijk helemaal. Want onze leerlingen krijgen er allemaal mee te maken.

 

Wie is er met LOB bezig?

Allereerst uw zoon/dochter in klas 3 en 4. Het gaat namelijk om zijn/haar toekomstplannen wat studie en werk betreft. Een leerling hoort dus zelf verantwoordelijkheid te nemen, maar we gaan hem/haar daar als school wel mee helpen.

 

Wat willen we bereiken met LOB?

Door te werken aan de loopbaancompetenties bereiden leerlingen zich stapsgewijs voor op hun toekomstige mbo-opleiding. En die is weer gerelateerd aan hun gewenste baan/beroep. In klas 1 en 2 worden ook al LOB-opdrachten gemaakt. Op locatie Kerkpolder gaan we hiermee door. We werken in klas 3 met het digitale programma Qompas en in klas 4 met het programma Intergrip. Hierin staan LOB-opdrachten, gekoppeld aan loopbaancompetenties,  die de leerling gaat uitvoeren. Zo gaat het steeds een stapje verder en zo wordt in klas 4 weloverwogen gekozen voor de mbo-opleiding op bijvoorbeeld het  Hoornbeeck College, Markiezaat College, Scalda of een van de vele andere mbo-scholen in onze regio of verderop in Nederland.

 

Wat zijn loopbaancompetenties?

Vaardigheden die een leerling moet bezitten om zich voor te bereiden op de toekomst. Wij richten ons op de volgende vijf loopbaancompetenties:

  • kwaliteitenreflectie - wat zijn mijn kwaliteiten, gaven en talenten;
  • motievenreflectie - wat wil ik graag, waarom wil ik dat;
  • netwerken - wie kan mij helpen in mijn plannen en mij van informatie voorzien;
  • loopbaansturing - welke stappen moet ik zetten om mijn doel(en) te bereiken;
  • werkexploratie - wat past bij mij qua studie en beroep en welke mogelijkheden zijn er.

 

Zijn er wat voorbeelden te noemen van LOB?

Jazeker, wat dacht u van stages in klas 3 en klas 4? Deze zijn erg belangrijk. Maar ook gastlessen met gastsprekers uit de beroepspraktijk die op school komen, de jaarlijkse beroepenvoorlichtingsavond op de dinsdag na de kerstvakantie, de open dagen die mbo-scholen organiseren, het (toekomstige)bijbaantje of vakantiewerk, gesprekken met familieleden die in een bepaalde beroepsgroep werkzaam zijn, enz.

Welke rol heeft u als ouder/verzorger?

Regelmatig een gesprek(je) met uw zoon/dochter over toekomstplannen is wel de basis van alles. Dat kan door samen op internet eens te zoeken naar geschikte opleidingen en daar samen over te praten. Helpen bij het zoeken naar een geschikt stagebedrijf is ook een prachtige taak van u voor uw kind. Samen de beroepenvoorlichtingsavond op onze locatie bezoeken en naar open dagen van mbo-scholen gaan. Verder zal uw zoon/dochter ook wel eens met een LOB-opdracht thuiskomen, waar u als ouder ook een gedeelte van maakt, want u kent uw zoon/dochter toch het beste. Kortom; mogelijkheden genoeg om uw zoon/dochter hierin te begeleiden, te stimuleren en te activeren. Ze zullen u er (later) dankbaar voor zijn!

 

Bij wie kunt u terecht met vragen op LOB-gebied?

De mentor zorgt ook voor de contacten met thuis als het gaat om vragen die met loopbaanoriëntatie en -begeleiding te maken hebben. De mentor kan een beroep doen op de loopbaanbegeleider van locatie Kerkpolder.

 

A. van der Jagt

LOB-begeleider