Krabbendijke Kerkpolder

Kijk eens op Scholenopdekaart.nl!

Schoolbreed


Heeft u de website Scholenopdekaart.nl al eens bekeken? Daar kunt u scholen met elkaar vergelijken op tal van aandachtsgebieden. Bijvoorbeeld tevredenheid van ouders en leerlingen, resultaten en schoolkarakter. Het verhaal achter de cijfers is belangrijk. Zo zegt een hoog cijfer voor het schoolklimaat en de veiligheid op school niets over die ene leerling die dit anders ervaart. Belangrijk is daarom om te bezien hoe cijfers tot stand komen en welke gegevens wel en niet meegenomen worden.

Doe mee!

We roepen u als ouders/verzorgers ertoe op (weer) mee te werken aan het tevredenheidsonderzoek. We zullen u per e-mail uitnodigen voor het invullen van een vragenlijst. Alvast hartelijk dank!