Krabbendijke Kerkpolder

Bonisa-actie voor Bijbelscholen in China

Goes Klein Frankrijk


Al jaren heeft Bonisa Zending goede contacten met verschillende Bijbelscholen in China. Bovenbouwleerlingen havo/vwo zetten een actie op touw om hier geld voor in te zamelen.

Op de Bijbelscholen zitten gemotiveerde jonge mensen die hun Bijbelkennis graag willen verdiepen. Na het behalen van hun diploma gaan ze terug naar hun eigen dorpen om daar het kerkelijk leven te helpen opbouwen, Bijbelonderwijs te geven op zondagsscholen of de te gaan evangeliseren. In de bergdorpkerken is er vaak alleen eenvoudige uitleg van de Bijbel. Toerusting en verdieping in Gods Woord is daarom noodzakelijk. 

Bonisa heeft onder andere geholpen om slaapzalen en een bibliotheek te bouwen. Ook voorziet de stichting in goede christelijke lectuur en de salarissen van de docenten. Geef deze jongeren een goede toerusting en bouw zo indirect mee aan de opbouw van de gemeentes in China.

 

  • Project Lisu Bijbelschool, € 10.000,- nodig
  • Project Yulong Bijbelschool, € 10.000,- nodig
  • Project Henan Bijbelschool branch, € 10.000,- nodig


Concreet:

Een boek kost bijvoorbeeld gemiddeld € 3,50 per stuk. De docenten krijgen kost en inwoning en een salaris van ongeveer € 40,- per week. 


Download: