Krabbendijke Kerkpolder

Bekijk ons jaarverslag 2016

Schoolbreed


Ons jaarverslag 2016 al gezien? Een online omgeving met foto's en diagrammen. Bekijk ook de samenvatting.

 

De eerste helft van de beleidsperiode Hartelijk Onderwijs zit erop. Er is veel in beweging in ons onderwijs. Het jaarverslag informeert u over ontwikkelingen in 2016. Wat stelden we ons ten doel? Wat hebben we gedaan? En wat was het resultaat? Goed om hier jaarlijks in een verslag op te reflecteren en ook met u vooruit te kijken.

Uitnodiging

De terreinen beleid, onderwijs, bedrijfsvoering en financiën passeren de revue. We hechten veel belang aan transparantie en dialoog. Zie dit jaarverslag als een uitnodiging daartoe. Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen, neem dan contact met ons op (info@calvijncollege.nl). U bent daarnaast van harte welkom op onze ledenvergadering op D.V. dinsdagavond 16 mei 2017.