Krabbendijke Kerkpolder

Aandacht voor dyslexie

Krabbendijke Kerkpolder


Ieder jaar is het weer een uitdaging voor ons als dyslexiebegeleiders om te zien welke begeleiding de nieuwe klas 3-leerlingen nodig hebben. Er is dan al veel voorwerk verricht. Aan het begin van klas 3 starten we meestal met rond de veertig nieuwe leerlingen, die een dyslexieverklaring in bezit hebben.

 

Overdracht van klas 2 naar klas 3

Via de overdracht vanuit klas 2 krijgen wij inzicht hoeveel leerlingen het betreft en welke moeilijkheden ze ervaren. Voor de zomervakantie weten we ook welke leerlingen er werken met het dyslexiesoftware programma Kurzweil. Dit programma is bedoeld als hulpmiddel voor leerlingen met ernstige dyslexie. Via dit programma krijgen zij auditieve ondersteuning bij het lezen in hun schoolboeken en bij het maken van toetsen. Dit vraagt wel het nodige voorwerk, omdat dit betekent dat een deel van de schoolboeken moet worden gescand. 
Het kan een enkele keer voorkomen dat in de loop van het schooljaar een leerling bij ons wordt aangemeld door een docent om te (laten) onderzoeken of er mogelijk sprake is van dyslexie. Het kan dus gebeuren dat een leerling in klas 3 of klas 4 nog een dyslexieverklaring krijgt.

 

Start begeleiding

In september starten we altijd  met een gezamenlijke bijeenkomst, waarbij alle leerlingen met een dyslexieverklaring aanwezig zijn. We nemen dan een enquête af, waarin de leerlingen zelf kunnen aangeven waar ze op dat moment tegenaan lopen. Ook volgen er in de eerste weken individuele gesprekken met de leerlingen. Op grond hiervan maken we een verdeling van de leerlingen over de lesuren die wij ter beschikking hebben.

Eind september/begin oktober starten we met de begeleiding in klas 3. De domeinen leesvaardigheid, tekstbegrip, presenteren, samenvatten en spelling worden in blokken behandeld. Via Magister worden de leerlingen uitgenodigd voor het onderdeel dat ze nodig hebben. Helaas moeten de leerlingen soms nog even opgehaald worden, omdat ze in hun enthousiasme voor de praktijkvakken vergeten naar dyslexiebegeleiding te komen.

Aan het eind van klas 3 houden we een eindevaluatie. Op grond hiervan bouwen we de begeleiding in klas 4 langzaam af.

 

Spanningsveld

Het tijdstip van begeleiding is weleens een spanningsveld tussen de docenten, leerlingen en ons als begeleiders. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat leerlingen bij andere vakken gaan achterlopen. Hier komen we onderling gelukkig wel uit.

 

Overgang naar het mbo

De laatste jaren zien wij dat er ook in het Mbo steeds meer rekening wordt gehouden met leerlingen die een dyslexieverklaring hebben.

 

Tenslotte vinden we het als begeleiders mooi om te zien dat, mede door een stukje begeleiding en faciliteiten te bieden, leerlingen met meer zekerheid het examen afleggen. Dat duwtje in de rug brengt hen weer een stapje dichter bij hun diploma.

 

Een hartelijke groet vanuit de dyslexiebegeleiding,

 

A. Trouwborst

mw. E.H. Schakel