Goes Stationspark

Leerlingondersteuning

Deze locatie biedt naast het schoolbrede zorgaanbod iets bijzonders: leerling-voor-jou. Leerlingen die een luisterend oor bieden aan andere leerlingen.

 

Een aantal leerlingen uit de bovenbouw is getraind om op school te bemiddelen in conflicten tussen leerlingen onderling, om samen met de mentor hulp te bieden bij pestgevallen, ruzies en dergelijke. Kortom; het zijn leerlingen die helpen bij problemen die zich tussen leerlingen voordoen. Ook bieden ze een luisterend oor aan leerlingen die met persoonlijke problemen lopen en die met een ander willen delen. 

De aangehoorde klachten worden doorgegeven aan mentor en/of vertrouwenspersoon. Alle gevallen waarin gebruik wordt gemaakt van lvj’ers, worden gemeld bij een van de contactpersonen voor lvj’ers (dat zijn de vertrouwenspersonen van onze locatie), waarna indien nodig actie wordt ondernomen. 

Meer over ons aanbod van leerlingondersteuning