Goes Klein Frankrijk

Leerlingondersteuning

Deze locatie biedt naast het schoolbrede zorgaanbod iets bijzonders: leerling-voor-jou. Leerlingen die een luisterend oor bieden aan andere leerlingen.

 

Een aantal leerlingen uit de bovenbouw is getraind om op school te bemiddelen in conflicten tussen leerlingen onderling, om samen met de mentor hulp te bieden bij pestgevallen, ruzies en dergelijke. Kortom; het zijn leerlingen die helpen bij problemen die zich tussen leerlingen voordoen. Ook bieden ze een luisterend oor aan leerlingen die met persoonlijke problemen lopen en die met een ander willen delen. Alle gevallen waarin lvj'ers actief zijn, worden gemeld bij een van de contactpersonen voor lvj’ers (dat zijn de vertrouwenspersonen van onze locatie), waarna indien nodig actie wordt ondernomen. 

 

Onderbouw-lvj

In de onderbouw zijn er per brugklas twee lvj'ers aan een klas gekoppeld. Zij zorgen ervoor dat de brugklassers vanaf dag 1 opgevangen worden, gaan mee op brugklaskamp en komen gemiddeld een keer per twee weken in hun klas. Op deze manier voelen brugklassen zich snel thuis in de hectiek van onze school en kunnen ze bij allerlei vragen terugvallen op een ervaren leerling.

 

Bovenbouw-lvj

Er is ook een lvj-groep voor de bovenbouw (klas 3 t/m 6). Zij signaleren vooral, hebben geregeld bijeenkomsten/intervisies onder leiding van een vertrouwenspersoon, leggen zelf contact met mentor,  enz. Altijd met medeweten van de coachende vertrouwenspersoon.

Meer over ons aanbod van leerlingondersteuning