Goes Klein Frankrijk

Wat doen we op school met de uitslag van de CBO-test?

Goes Klein Frankrijk


Een leerling haalt een 7,0 voor een repetitie. Wat moet ik dan als docent tegen hem zeggen: 'Complimenten. Vast hard gewerkt!' of 'Volgende keer wat beter je best doen!'  Een leerling staat +15 op haar rapport. Ben je dan als mentor tevreden of ga je de leerling aansporen tot harder werken? Hoe kunnen we weten of een leerling het niveau op zijn gemak aan kan of juist geweldig op zijn tenen loopt? Welke maatstaf kunnen we daarvoor gebruiken?

 

In klas 1 havo/vwo en gymnasium laten we de leerlingen in oktober altijd de CBO-test maken. Dat is een pittige intelligentie- en kennistest, waar de leerlingen een groot deel van de dag mee bezig zijn. De CBO-test voeren we uit onder toezicht van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen. De uitslag gaat drie jaar mee. We doen daar verschillende dingen mee.

 

De uitkomsten van deze CBO-test gebruiken we vooral om de leerlingen beter te kunnen begeleiden. Uit de test blijkt waar iemands sterke of minder sterke kanten (taal, rekenen, ruimtelijk inzicht) zitten. Daar kunnen we als docenten, mentoren en coaches in de begeleiding dan rekening mee houden. Uit de test kunnen we ook afleiden of een leerling hoog, normaal of onder zijn niveau presteert. Die informatie hebben we nodig om verantwoorde pedagogische opmerkingen te maken en de leerlingen een stapje verder te brengen in hun ontwikkeling. Op elke rapportenvergadering staan de huiswerktijd, de rapportscores en de uitslag van de CBO naast elkaar. Dan kunnen we in de loop van de jaren goed zien welk niveau (vmbo, havo, vwo) het beste bij het kind past en daarover een onderbouwd advies geven.

 

We gebruiken de uitslag van de CBO-test ook om leerlingen te selecteren voor de PlusProjecten. Denk aan een extra taal (Spaans, Hebreeuws) of juist iets in de exacte richting (Programmeren, First Lego League). Kijk op www.plusprojecten.wordpress.com voor het actuele aanbod. Het gaat dan om leerlingen die het niveau met gemak aankunnen en zich buiten de gewone vakken nog extra kunnen ontwikkelen. Iemand met een CBO-score van boven de 100 en een rapportscore boven de 18 komt voor deze PlusProjecten in aanmerking. Tegenwoordig weten we dat iemands intelligentie geen vaststaand iets is. Neuropsychologen geven aan dat ook hiervoor geldt: use it or lose it! Je kunt het binnen grenzen verder ontwikkelen, maar door gebrek aan inzet kan het ook teruglopen.

 

Als u vragen hebt over de CBO-score van uw kind kunt u bij de mentor terecht. De contactavond is daarvoor een geschikt moment. De ouders in klas 1 krijgen de uitslag van de CBO-test altijd eind november via de post.