Goes Klein Frankrijk

Vakhavo | nieuw onderwijsconcept voor intelligente doeners

Goes Klein Frankrijk

 

Havoleerlingen van het Calvijn College kunnen een dag in de week een technisch praktijkprogramma volgen. De school werkt aan een samenhangende leerroute voor havisten met interesse voor techniek: de ‘vakhavo’. Het initiatief is bedoeld om intelligente jongeren uit te dagen die niet alleen theoretisch maar ook praktisch willen leren. Tegelijk speelt het in op de vraag van bedrijven naar hoger opgeleide werknemers die ook werkplaatservaring hebben.

Voor de zomervakantie deed het Calvijn College al twee kleinere pilots met de vakhavo. De ervaringen waren positief, zodat de school besloot de route verder uit te bouwen.


Leerlingkenmerken

Locatiedirecteur havo en vwo G.E. Kamerik, voorzitter van de stuurgroep vakhavo: “Op de havo zit een flink aantal intelligente leerlingen dat ook graag met de handen werkt. Zij voelen zich minder aangesproken door alleen algemeen vormend onderwijs. Omdat wij goed willen inspelen op leerlingkenmerken, bedachten we voor deze groep de vakhavo.”


Voor de vakhavisten is het reguliere havoprogramma minder omvangrijk. In de ontstane ruimte doen zij praktijkopdrachten uit de beroepenvelden bouwen, wonen & interieur (BWI) en produceren, installeren & energie (PIE). In de onderbouw in een werkplaats op school, in de bovenbouw vooral in een bedrijf. Praktijkprogramma en algemeen vormende vakken worden waar mogelijk op elkaar afgestemd.


Bedrijven

Bij de opzet van het praktijkprogramma werkt het Calvijn College samen met bedrijven in de regio. Technische bedrijven vragen steeds vaker hbo’ers. In de vakhavo leggen leerlingen een goede basis voor hun technische vervolgopleiding en toekomstige baan.


Kamerik: “Een reguliere havist die doorleert op het hbo, heeft vooral theoretische kennis opgedaan. Maar ook in een functie op hbo-niveau heb je praktisch inzicht nodig om processen goed te begrijpen. En dat inzicht ontstaat toch vooral in de werkplaats.”

De vaardigheden die worden aangeleerd zijn vergelijkbaar met die in vmbo en mbo, maar vakhavoleerlingen krijgen meer theoretische verdieping en moeten een technisch probleem vanuit een bredere context benaderen.