Goes Klein Frankrijk

Tweemaal predicaat Superschool

Schoolbreed

 

Op basis van resultaten van het gegeven onderwijs geeft Elsevier Weekblad scholen jaarlijks per afdeling het predicaat ‘voldoende’, ‘onvoldoende’, ‘goed’ of ‘superschool’. Dit jaar krijgen 39 van de 2.453 beoordeelde afdelingen de noemer ‘superschool’. Daaronder zijn havo van onze locatie Goes en vmbo-gt van onze locatie Tholen.

 

EW: ‘Op superscholen weet het docententeam leerlingen uitstekend te kwalificeren met weinig tussentijdse vertraging.’ Scholen worden door Elsevier beoordeeld op onderwijspositie (positie van leerlingen in klas 3 vergeleken met advies basisschool), onderbouwsnelheid (percentage leerlingen onvertraagd in klas 3), bovenbouwsucces (percentage leerlingen dat overgaat, en in één keer het diploma haalt) en examencijfers (gemiddelde cijfer centraal examen). Een superschool scoort op drie of vier van deze onderdelen super en geen onvoldoende.

De cijfers die EW gebruikt, komen van de Inspectie. Om te voorkomen dat uitschieters in één jaar een vertekend beeld geven, zijn scores berekend over de drie meest recente jaren waarover gegevens bekend zijn, geeft het weekblad aan.


Ga voor een uitgebreide toelichting bij de berekening naar elsevierweekblad.nl/bestescholenhavo Goes | vmbo-gt Tholen

 

Zie ook: