Goes Klein Frankrijk

Schoolse stress...

Goes Klein Frankrijk


Meer dan vijftig leerlingen hebben afgelopen schooljaar aangegeven last te hebben van stress op school. Wanneer wij – als trainers - hen over deze schoolse stress bevragen, gaat het al snel over prestatieangst/faalangst, blokkeren, perfectionisme, verwachtingen... Het valt ons vaak op dat leerlingen faalangst niet bij zichzelf herkennen. Nee, een faalangstig persoon is niet van een afstand te herkennen als een nerveus, angstig, nagelbijterig type dat alleen maar negens en tienen wil halen. Vaak merk je er als medeleerling, en soms ook als docent, weinig van..

 

Iedereen heeft wel eens last van faalangst. Dat is heel normaal. Wanneer je beoordeeld wordt, komen als vanzelf  gedachtes op als:

  • Ik mag geen fouten maken;
  • Ik moet dit halen;
  • Ik ben alles vergeten;
  • Ze kijken allemaal naar me en denken....
  • Anderen kunnen dit veel beter dan ik

 

Wanneer deze gedachtes bij bepaalde opdrachten/situaties iedere keer terugkomen (toets wiskunde, idioom, presenteren, debat, luistertoets Frans enz.) kan dat ertoe leiden dat leerlingen minder goed presteren. Het denk- en concentratieniveau wordt door eigen negatieve gedachtes tijdelijk aangetast. Leerlingen kunnen daardoor moedeloos worden, hun motivatie verliezen, het vertrouwen in hun eigen kunnen kwijtraken.

 

Er zijn jaarlijkse groepstrainingen voor alle leerjaren. Mentoren van klas 1 t/m 3 kunnen hun mentorleerlingen opgeven voor een Beter Omgaan met Faalangst-training (BOF-training).

Leerlingen van hogere leerjaren (en hun ouders) krijgen per mail informatie over de Less Stress-training.

 

Hoe ziet zo'n training eruit? Tijdens schooluren komen we 5 keer een blokuur bij elkaar; een groep van max. 12 personen en twee trainers. We werken met een praktisch boek: 'Lefgasten' van Pia Crul, een mix van theorie, vragen en opdrachten.

 

Bij de laatste evaluatie gaven leerlingen aan dat het hen iets heeft opgeleverd. Er werd van alles genoemd: herkenning vanuit de groep, bewustwording, inzicht, ademhalingsoefeningen, G-denken...

 

Wanneer de training een stap is die hen dichter bij hun gestelde doel brengt, zijn wij als trainers dik tevreden!

 

Ank Honkoop-Hardeman

Trainers: P. van der Jagt & mw. J.H. Honkoop-Hardeman