Goes Klein Frankrijk

Rapportvergaderingen

Goes Stationspark, Goes Noordhoeklaan, Goes Klein Frankrijk

 

‘Hebben jullie enig idee hoe ik Dirk meer uitdaging kan geven? Die jongen is zo snel klaar met zijn werk en scoort alleen maar negens!’. ‘Ik maak me grote zorgen om Denise, ze ziet er moe uit en heeft vaak haar huiswerk niet op orde, herkennen jullie dit?’.

 

Zomaar een tweetal citaten uit een rapportvergadering. Begin december is het weer zover. Uw kind heeft die dagen geen school, want zijn docenten vergaderen over zijn rapport. Trouwens, niet alleen over het zijne, maar over de rapporten van alle leerlingen in de diverse klassen. Een korte toelichting over het hoe en waarom van deze rapportvergadering.

 

Het doel van de rapportvergadering in december is om als docenten samen onze leerlingen zo goed en breed mogelijk in beeld te houden, zodat we zoveel mogelijk kunnen aansluiten bij de behoeften van de klassen en de individuele leerling.

 

In de eerste plaats zal daarom op de vergadering het welbevinden van de klas als geheel aan bod komen. Hoe gaat het met de klas bij de diverse docenten? Zijn er aandachtspunten? Om er voor te zorgen dat een klas optimaal tot leren komt, vinden we het van groot belang dat er een goed leerklimaat in de klassen is. Het is nodig dat mogelijke interventies teambreed gedragen worden. Daardoor kunnen we zoveel mogelijk als eenheid opereren.

 

In de tweede plaats zoomen we in op alle individuele leerlingen. Ook daarbij letten we op zowel het sociaal-emotioneel als het cognitief welbevinden van uw kind. Alle docenten worden in de gelegenheid gesteld om hun persoonlijke visie weer te geven. Als blijkt dat het met een leerling goed gaat, voor zover wij dat kunnen waarnemen, is de bespreking vaak snel afgerond. Mocht echter blijken dat een leerling niet goed in zijn vel zit en/of niet goed scoort dan wordt er dieper doorgesproken. Zijn er zorgen thuis of op school? Hoe is zijn Cito-score? Hoeveel tijd besteedt deze leerling per dag aan zijn huiswerk? Meestal worden er dan ook actiepunten geformuleerd die door het team worden uitgevoerd. U kunt dan denken aan een bepaalde pedagogische aanpak, een aanmelding voor extra zorg, advies om mee te gaan doen aan een Plusproject etc. In dit soort gevallen zal de mentor contact met u opnemen om dit door te spreken. Ook kan het zo zijn dat de mentor het goed acht als hij vooraf al contact met u legt, zodat hij die informatie mee kan nemen ter vergadering.

 

Kortom, de rapportvergadering staat in het teken van het welzijn van uw kind(eren). En dan niet alleen in het teken van zijn verstand, maar ook van zijn hart en handen. Als opvoeders, ouders en school, hopen we zo samen rondom onze kinderen te staan. Met als doel om uw kind de juiste begeleiding te (blijven) bieden. Onder afwachting van Zijn zegen.