Goes Klein Frankrijk

Ouders over school | Neuriënd aan tafel

Krabbendijke Appelstraat, Goes Klein Frankrijk


Van familie De Waal uit Oud-Vossemeer - zeven kinderen – kent alleen de jongste het Calvij n nog niet van binnenuit. Antje zit in klas 1 van het pro op locatie Krabbendij ke Appelstraat en Lijsija in vwo-4 op locatie Goes Klein Frankrij k. Hoe ervaren de ouders het Calvijn College?

Beide dochters vinden het gezellig op school. De overstap van jaar 2 in Tholen naar jaar 3 in Goes is een spannende, vertelt mevrouw De Waal. Ze is blij om te zien dat het zo goed gaat.

Christen

De keuze voor het Calvijn College was een bewuste. “We hechten eraan dat de drieslag gezin-kerk-school in overeenstemming is. Op school wordt begonnen met gebed en Schriftlezing en klinkt de oproep tot bekering. Dat komt ten goede aan het kind. Het ervaart een stukje geborgenheid en wordt voorbereid op het staan als christen in de maatschappij.”

Voor ieder wat wils


Brede interesse

Qua onderwijs biedt het Calvijn “voor ieder wat wils”, vertelt mevrouw De Waal. “Er wordt aangesloten op het niveau van het kind. Antje geniet van de praktische opdrachten en de actuele onderwerpen die behandeld worden. Ze praat er thuis graag over door. Lijsija heeft meer uitdaging nodig, die ze ook echt krijgt op het vwo, onder meer door middel van plusprojecten in de onderbouw. Ze heeft een brede interesse, leest boeken en praat erover. Fijn om open gesprek te hebben met de kinderen.”

Inhaken

Familie De Waal heeft inmiddels ook met diverse vormen van leerlingondersteuning ervaring opgedaan, waaronder begeleiding bij autisme en dyscalculie en ambulante begeleiding. “Bij dyscalculie was de expertise nog beperkt, maar in zijn algemeenheid heeft de school veel in huis als het gaat om zorg. Ik merk dat ze echt inhaken wanneer kinderen iets extra’s nodig hebben en vind het heel belangrijk dat ze mijn kind zíen.” 

Het Calvijn in enkele woorden? “Veilig en geborgen. De kinderen hebben het goed naar hun zin. Antje moest op de basisschool op haar tenen lopen. Zo mooi om ze ‘s morgens te zien neuriën aan tafel en ’s middags blij en met verhalen thuis te zien komen.”