Goes Klein Frankrijk

Op excursie naar Gent - havo-4

Goes Klein Frankrijk


In het historische stadje Gent wordt om de paar jaar een excursie georganiseerd voor leerlingen van havo-4 en vwo-4. Tijdens deze excursie bezoeken leerlingen twee musea. Voor veel leerlingen is dit het eerste museumbezoek. Kunst en cultuur staan bij deze excursie centraal. 

 

In het hart van de stad bezoekt een deel van de groep de Sint Baafskathedraal. Het eerste wat opvalt in deze kerk is de enorme hoogte. Alle vormen en kleuren hebben hier betekenis. In de kleurrijke ramen worden Bijbelverhalen verteld. Alleen al in de preekstoel zijn een tiental verhalen verbeeld. Daarnaast hangen in de kerk op allerlei plekken bijzondere kunstwerken. Het meest opvallende schilderij is 'het Lam Gods'. 

 

Iets verderop in de stadskern van Gent bezoekt een andere groep het Designmuseum. Hier geen historische platen, eerder moderne voorwerpen. Het Designmuseum wisselt vaak tentoonstellingen. Leerlingen die dit jaar het Designmuseum bezochten zagen een thema-expositie over dieren en over duurzame ontwerpen. In dit museum staan ook bijzondere ontwerpen van stoelen, banken, vazen en serviezen. Gebruiksvoorwerpen die beeldbepalend waren voor een periode in de geschiedenis. 

 

Buiten het centrum worden MSK en SMAK bezocht. In MSK worden leerlingen rondgeleid langs belangrijke schilderijen uit de historie. In dit museum hangen honderden schilderijen die samen een prachtig overzicht geven van de ontwikkelingen in de schilderkunst. 

SMAK is een museum voor actuele kunst. De exposities hier zijn moeilijk uit te leggen. Hier zijn de kunstwerken niet zo duidelijk en het is vaak de vraag waarom dit kunst is. Een emmer uitgegooid zand over de vloer (met glitters!) is hier een kunstwerk. Net als een doek met daarop verfspetters of een kast met daarin twee paardenhuiden (Berlinde De Bruyckere, Aan-één).

 

Leerlingen werken in de musea aan opdrachten die later op school verder uitgewerkt worden.