Goes Klein Frankrijk

Maatwerk in het mentoruur

Goes Klein Frankrijk


Elke groep leerlingen heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing. Dat geldt ook voor de gymnasiasten. Er is geen klas waarin de verschillen in intelligentieniveaus, sociaal-emotionele ontwikkeling, belangstellingssferen, scorepunten en voortgang
van ‘leren leren’ zo opvallend zijn als op het gymnasium.


Een behoorlijk aantal leerlingen kan het huiswerk heel goed plannen en zich daar ook aan houden, terwijl dat voor anderen juist een groot probleem is. Sommigen kunnen samenwerken alsof ze al volwassen zijn, maar een flink deel van de groep moet op dit punt nog heel veel leren. Het valt daarom niet altijd mee om klassikale mentorlessen te geven die voor iedereen even nuttig zijn. Maar daar hebben we sinds kort wat op gevonden: de mentorband.

Persoonlijke behoefte

Alle mentoren in de gymnasiumklassen van leerjaar 1 t/m 3 zijn dit jaar op hetzelfde uur (dinsdag het 1e lesuur) ingeroosterd voor mentorlessen: dat noemen we de mentorband in het rooster. De leerlingen worden dan ingedeeld bij een docent die iets biedt dat voor hen zinvol is. Het kan gaan om een mentorgesprek, een plusproject, een les planning, een les mediawijsheid, werken aan lezen en luisteren voor de talen of een bijles in bijvoorbeeld Latijn, Duits, Engels of wiskunde. We proberen het lesaanbod af te stemmen op wat de leerlingen nodig hebben.

Intekenen in Zermelo

Op dit moment delen de docenten de leerlingen nog in, maar het is de bedoeling dat de leerlingen binnenkort via het roosterprogramma Zermelo zelf kunnen intekenen bij welke docent ze de lessen willen volgen. Natuurlijk zal de mentor deze keuze wel in de gaten houden en de leerlingen bijsturen als dat nodig is… Om ervaring op te doen draait het keuzeprogramma in de mentorband vooralsnog alleen in klas 2. De eerste reacties zijn positief. Verderop in het jaar zal het systeem worden uitgebreid

naar de leerlingen van klas 1.

 

drs. L.A. Niewenhuijse
teamleider