Goes Klein Frankrijk

Maatwerk geeft energie!

Tholen


Op het Calvijn College
krijg je eigen verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd blijven we kijken naar wat je nodig hebt. Kom je ergens wat minder makkelijk mee of zit je ergens mee? Je kunt rekenen op goede ondersteuning en echte betrokkenheid. Een gesprek op locatie Tholen.

 

“We vinden het heel belangrijk om onderwijs zo passend mogelijk te maken. En daar gaan we behoorlijk ver in. Zo is hier bijvoorbeeld vijf dagen per week een tolk werkzaam”, vertelt zorgcoördinator Andries de Meyer. “Als een leerling in de klas vastloopt op plannen of leren, dan stellen we samen vast wat er aan de hand is en krijgt hij of zij een training op maat.”

Het is het dagelijkse werk van onderwijsassistent Nelleke Wolfsen-de Rijke. Ze vult aan: “We bieden na schooltijd ook huiswerkbegeleiding aan. Onder lestijd geef ik lwoo-begeleiding in rekenen, spelling, begrijpend en technisch lezen. Voor spelling hebben we een nieuwe methode opgezet met een starttoets, waarna de leerling wekelijks begeleiding krijgt precies op zijn of haar niveau.”

Daar leren ze van en worden ze zelfstandig van

 

De Meyer vindt het erg mooi om ontwikkeling te zien bij leerlingen. “Daar krijg ik energie van. Geweldig als je een meisje met haar eigen beperkingen zelfstandig een project op ziet zetten. Of een autistische oud-leerling die oorlogje speelde in de pauze, nu vol verve een winkelafdeling ziet runnen.”

Wolfsen begeleidt leerlingen vaak een-op-een of in een klein groepje en geniet van dat contact. “Het is mooi om te zien dat ze vier jaar gemak hebben van een training plannen. Overigens moet je een leerling niet altijd redden, maar ze soms ergens tegenaan laten lopen en daar samen over praten. Daar leren ze van en worden ze zelfstandig van. Ik geef leerlingen de ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dat motiveert ze.”