Goes Klein Frankrijk

Leerjaar 1 en 2 | Begeleiding lwoo

Goes Noordhoeklaan


“Als ik geen begeleiding tijdens wiskunde zou krijgen, zou ik heel de les met mijn vinger in de lucht zitten!”

 

Zo nu en dan is het goed jezelf en je werk eens onder de loep te nemen. Nu mij gevraagd is het een en ander te schrijven over de begeleiding op de Noordhoeklaan, lijkt me dit een uitgelezen moment om de leerlingen zélf eens te vragen naar hun bevindingen hier op de integratiegroep (IG). Want daar gaat het uiteindelijk om: hebben de leerlingen baat bij de geboden begeleiding vanuit de IG? Snel schrijf ik een mini-interview wat ik wil afnemen bij alle leerlingen die vandaag bij mij voor begeleiding komen.

 

Begeleiding

Voordat ik de eerste leerlingen ga halen, zoek ik wat geschikte lesjes op waar de leerlingen mee kunnen oefenen met het vervoegen van werkwoorden. Wat blijft dat een lastig onderdeel voor sommige leerlingen! Gelukkig hebben we een duidelijk stappenschema dat hen daarbij helpt.


Enige tijd later zitten de leerlingen aan mijn bureau en vervoegen we de eerste zinnetjes met z’n drieën. Daarna mogen ze er zelfstandig mee aan de slag gaan. We kijken ze na aan de hand van het schema en verbeteren zo nodig. Daarna vraag ik of ze nog héél even kunnen blijven zitten en pak mijn briefje erbij...

 

De integratiegroep volgens de leerlingen      

“Leerling E., vertel eens.. Hoe zou jij de IG op de Noordhoeklaan omschrijven aan mensen die het niet kennen?” Even denkt ze na en dan antwoordt ze: “Het is een ruimte boven in de school waar u,  mevrouw Van Voorst, mevrouw Murre of mevrouw Markwat (stagiaire) zit. Hier worden we geholpen bij vakken die we moeilijk vinden”. En meteen volgt erachteraan: ”Ik zou het niet kunnen missen hoor! Als ik geen begeleiding tijdens wiskunde zou krijgen, zou ik heel de les met mijn vinger in de lucht zitten!”.
De andere leerling voegt eraan toe: “Het is hier gezellig, je kan even je verhaal kwijt, maar er moet ook geleerd worden”. Wat fijn om dit te horen! Juist omdat we het zo belangrijk vinden dat de leerlingen zich hier op hun gemak voelen. Omdat je op de IG altijd in kleine groepjes zit of zelfs een-op-een met een leerling, is er altijd wel gelegenheid voor een praatje. Maar waar de tweede leerling mee afsluit is ook zeker waar: er moet ook geleerd worden. Het doel is uiteindelijk dat ze hun Tijdplanner zelfstandig in kunnen vullen, dat hun achterstanden verminderen of dat ze meer sociale vaardigheden leren door middel van het volgen van een SOVA-training. Want dat is waar de meeste LWOO-leerlingen voor komen.

 

Ook een minpuntje…

Die dag neem ik nog vaker het mini-interview af zoals ik me had voorgenomen. Bijna alle leerlingen zijn positief over de begeleiding. Sommigen kunnen zelfs concreet benoemen waar ze in gegroeid zijn. Het enige minpuntje is dat ze er voor uit de klas worden gehaald en dat dit niet altijd op het moment is wat ze zelf graag hadden gewild. Tsja.. dat zie ik dan maar als een compliment voor de docenten.

 

A. (Annette) Eckhardt-de Ruijter 

onderwijsassistente/leerlingbegeleider

PS: Foto heeft geen directe relatie tot het onderwerp.