Goes Klein Frankrijk

Jonge onderzoekers presenteren hun gouden idee

Goes Klein Frankrijk

 

Op de Eureka!Day op 16 mei in Rijswijk hebben zo’n veertig leerlingen uit klas 1-3 havo/vwo van locatie Goes Klein Frankrijk meegedaan aan ontwerpopdrachten uit het bedrijfsleven. Het ging om technologische en (natuur-)wetenschappelijke vraagstukken. Een team uit klas 1 won met een alternatief voor de Erasmusbrug de prijs voor het beste proces.

 

Foto's

 

De jury - in dit geval Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam - beoordeelt of en hoe de juiste stappen zijn gezet. Leerlingen werken volgens de zogenaamde ontwerpcirkel. Een van de belangrijkste factoren in dit proces is om zoveel mogelijk gebruik te maken van circulair bouwen. 

De Bruggers

Het winnende team, De Bruggers, kreeg lof toegezwaaid voor het enthousiasme, het aanvragen van contra-expertise en het rijke leerproces. Ze maakten een prototype van lego. Ze presenteren een brug als alternatief voor de Erasmusbrug. De brug zou gemaakt moeten worden van materialen van de oude brug. "Daar zijn pas trillingen waargenomen. We willen ervoor zorgen dat dat bij onze brug niet gebeurt." Zie ook de poster.


Gemeente Rotterdam

Op D.V. woensdag 12 juni mogen De Bruggers hun proces en ontwerp voor een nieuwe circulaire brug presenteren aan de gemeente Rotterdam. Daarna wordt er een wedstrijd plastic vissen georganiseerd. Van dit plastic worden onder andere nieuwe boten gemaakt. Vervolgens is er een circulaire lunch met uitzicht op de Maas en ten slotte per speedtaxi een bezoek aan haven en bruggen.


Open groepsopdrachten

Binnen het vakgebied van NSO (natuurkunde, scheikunde, onderzoek) is het beleid om in groepswerk aan open opdrachten te werken om de vaardigheden van leerlingen een goede plaats te geven. Het gaat hier bijvoorbeeld om leren analyseren, iets nieuws creëren, innovatie en samenwerken.

 

Eureka!Cup

Het doel van de Eureka!Cup is het enthousiasmeren van leerlingen voor wetenschap en technologie (w&t). Het project laat toepassingen zien van technologie en natuurwetenschappen in relatie tot een maatschappelijk relevant onderwerp. Samen met bedrijven en overheidsinstellingen worden ontwerpopdrachten ontwikkeld die enerzijds zo realistisch mogelijk zijn (het bedrijf is hier zelf ook mee bezig) en anderzijds aansluiten op de belevingswereld van jongeren.