Goes Klein Frankrijk

Informatieavond vervolgonderwijs - havo-5 en vwo-6

Goes Klein Frankrijk


Op vrijdagavond 5 oktober 2018 vond de jaarlijkse informatieavond plaats voor de ouders en leerlingen van havo-5 en vwo-6. Ook werd er die avond een reünie georganiseerd voor onze oud-leerlingen die in het derde jaar van hun studie zitten.

Voor de leerlingen van havo-5 en vwo-6 is dit schooljaar niet alleen een jaar van hard studeren om hun examens te halen, maar ook een jaar van belangrijke keuzes maken met betrekking tot de vervolgopleiding na het voor hun inmiddels vertrouwde Calvijn College. Bij het maken van de keuze voor een vervolgopleiding komt nog veel meer kijken dan de opleiding alleen. Ook het aanmelden, de studiekeuzecheck, studiefinanciering, op kamers gaan, lid worden van en een studentenvereniging enzovoorts komen aan de orde.

Na de opening en het gezamenlijke deel in de aula waarbij informatie werd gegeven door de decanen werd er in de lokalen door oud-leerlingen per studierichting voorlichting gegeven. Dit gaf leerlingen en ouders de gelegenheid om gericht informatie te verzamelen over een studie en oud-leerlingen konden zo alle vragen van leerlingen en ouders beantwoorden.

Wij vroegen Adriaan de Waal uit vwo-6 en zijn ouders hoe zij deze avond hebben ervaren.

Ouders Adriaan de Waal

Hoe heeft u de avond ervaren?

Als ouders vonden wij deze avond nuttig. Het was al een tijd geleden dat wij voor onze oudste dochter een soortgelijke avond bijwoonden. Wij merkten dat het algemene deel ons een goed en actueel overzicht gaf van belangrijke informatie. En het tweede deel, met de verhalen van enthousiaste studenten, was ook waardevol. Mooi, dat deze studenten er een avond voor over hebben.

Welke informatie vond u nuttig en waarom?

Verwijzingen naar websites en algemene informatie over aanmelden zorgen ervoor dat we als ouders tegelijk met onze zoon over praktische informatie beschikken. Handig in het vervolgtraject! De studenten konden ingaan op een aantal praktische vragen. In ons geval spraken wij (onze zoon en wij als ouders) onder meer met enkele rechtenstudenten, die ieder vanuit hun eigen ervaring elkaar aanvulden. Een van hen combineerde twee studies, dat leverde extra informatie op waarnaar onze zoon op zoek was. Dat alles bij elkaar maakte het gesprek waardevol.

Adriaan de Waal

Welke opleidingen waren vertegenwoordigd?

Ik was geïnteresseerd in filosofie, theologie en rechten. Hiervan was alleen rechten vertegenwoordigd, maar de student rechten die ik sprak studeerde ook theologie. Dat filosofie niet vertegenwoordigd was, kon ik ook wel begrijpen alhoewel het wel jammer was. Door het gesprek met de student die rechten en theologie deed kon ik alsnog meer over beide studies te weten komen. Dat was ook voordelig omdat ik op deze manier meer over een dubbele bachelor te weten kon komen, wat betreft de studie, maar ook over de praktische punten.

Welke informatie kreeg je van de oud-leerlingen?

Informatie over wat je kan verwachten van de studie, over het doen van een dubbele bachelor (ook aan twee verschillende universiteiten), maar ook over de overgang van voortgezet onderwijs naar WO.