Goes Klein Frankrijk

In gesprek met Pontesleerlingen - themadag havo-5 en vwo-5

Goes Klein Frankrijk


Op woensdag 7 februari was er een themadag voor havo-5 en vwo-5. De leerlingen van vwo-6 hadden een miniconferentie over ‘Studie… Succes’.

 

Bij vwo-6 waren naast een hoofdlezing van ds. J.R. van Vugt diverse workshops rondom het thema studeren. Voor de leerlingen uit havo-5 en vwo-5 stond een uitwisseling met leerlingen van Scholengroep Pontes centraal. Daarnaast werd er een lezing gegeven door de heer M. Schroevers, algemeen directeur ZLM, was er een Bijbelstudie en evalueerden ze de dag met elkaar. Lees hieronder de ervaringen van twee leerlingen.

 

Willem Meijers, leerling havo-5:

"Eigenlijk zag ik een beetje tegen de themadag op. Wat als ze moeilijke vragen aan me gaan stellen of als ik heel irritante mensen krijg? Dat bleek gelukkig alles mee te vallen. Als ik terugkijk, zie ik de hele dag als een positieve bijdrage op de voorbereiding van volgend jaar, waar we ook met andersdenkende mensen te maken krijgen. Mijn gespreksgroepje bestond uit nog een leerling van het Calvijn College en drie Pontesleerlingen. Het waren drie leuke, open jongens. Dat maakte het gesprek direct al veel meer ontspannen. Wel kwamen er heel moeilijke onderwerpen aan bod, zoals het ontstaan van de wereld, het levensdoel en het levenseinde. Het meest moeilijk vond ik de vraag van een van de jongens of hij naar de hel zou gaan. Dat is heel moeilijk om daar een antwoord op te formuleren. Ik ervoer wel dat God je dan soms ook de woorden in de mond wil geven. Mijn beeld over de seculiere leerlingen is niet veel veranderd. Ik had wel verwacht dat ze het zouden accepteren. Dat is wat je vaak hoort: we respecteren je, maar houd je geloof wel voor jezelf. Dat vond ik wel moeilijk. Zo kun je namelijk nooit echt heel persoonlijk met ze praten. Ik vind zeker dat deze themadag  moet blijven bestaan. Het is echt een supergoed leermoment!"

 

Tom de Munck, leerling vwo-5:

"De themadag was een interessante onderbreking van de lesweek. Het is leuk om over raakvlakken en verschillen te praten met mensen die anders denken dan wij. Hoe denk jij er over; hoe denk ik er over. We hebben gesproken over onderwerpen als vooroordelen (het beeld dat we van elkaar hebben), geloof en relaties. Het viel mij op dat de Pontesleerlingen erg benieuwd waren naar wat er in de kerk gebeurt. De rituelen in de moskee zijn natuurlijk anders dan bij ons in de kerk. Ook hadden we snel door dat moslims op een aantal punten ongeveer hetzelfde denken als wij, bijvoorbeeld op het gebied van relaties, vasthouden en verdiepen in je geloof.

 

Vooraf hadden wij de Pontesleerlingen veel vrijer ingeschat dan ze echt waren, maar het zijn natuurlijk ook gewoon vwo’ers die net als ons over bepaalde dingen net zo serieus zijn. Andersom hadden de Pontesleerlingen het bij ons op school veel strenger ingeschat. Ze weten van kledingregels, maar daar houdt het op. Ze denken vanwege die ‘strenge regel’ (vanuit hun standpunt) dat bijna alles streng is. Zo was er bijvoorbeeld het idee dat wij ál het opgekregen huiswerk áltijd maken, omdat wij zo strikt zijn. Ook was de sfeer hier op school somberder ingeschat, omdat wij ‘strenggelovig’ zijn. Ze dachten dat wij niet van harte kunnen lachen… Uiteindelijk viel het voor beide partijen best wel mee hoe de werkelijkheid is. De vooroordelen kloppen totaal niet bij de realiteit.

Hierdoor kun je zien dat de themadag iets voor iedereen toevoegt. Daarnaast is het praten met andersdenkenden een goede oefening voor wat je later op de universiteit of hogeschool kunt verwachten. Ik kijk terug op een leerzame dag, alleen vond ik de evaluatie te lang duren."