Goes Klein Frankrijk

Hogere Orde Denken

Goes Klein Frankrijk


Als je wilt dat je sneeuwpop niet smelt, moet je hem dan een jas aantrekken…? Als het resultaat van jouw experiment anders is dan dat van een medeleerling, heeft er dan persé een van jullie een fout gemaakt? En hoe kun je daar eigenlijk achter komen?


Dit zijn voorbeelden van zogenaamde ‘hogere orde denken’: vragen waarop het antwoord niet meteen duidelijk is, maar waarvoor de leerling feitenkennis moet combineren met creatief nadenken. De nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en er zijn vaak heel wat denkstappen nodig.

 

Als docenten natuur-/scheikunde en techniek zijn we bezig om dit hogere orde denken een grotere plaats in onze lessen te geven. De leerlingen merken dat bijvoorbeeld in de opzet van practica, in de onderwijsleergesprekken in de klas en aan meer hogere orde denkvragen in de toetsen. We bereiden de leerlingen hiermee beter voor op de bovenbouw en het eindexamen. Maar we doen dit allereerst omdat het past bij de talenten van onze havo/vwo-leerlingen.

 

J. Smids

docent