Goes Klein Frankrijk

Havo met een plus

Goes Klein Frankrijk


In 2018 bereikte een eerste lichting vakhavoleerlingen het examenjaar. In januari 2019 werd het concept geprezen door de jury Excellente Scholen en toonde minister Slob zich enthousiast tijdens een schoolbezoek. De interesse van leerlingen, ouders en andere scholen is groot. A.C. Witte, stagecoördinator van de vakhavo: "Onderwijs dat afgestemd is op talent en interesse, motiveert leerlingen".

 

Intelligente doeners met interesse voor techniek kunnen naar de vakhavo. De vakhavo leidt leerlingen op voor het ‘gewone’ havodiploma. Het programma is echter verrijkt met een dag in de week technische praktijk: in de onderbouw in een werkplaats op school, in de bovenbouw voornamelijk in een bedrijf. De reguliere havovakken worden aangeboden in vier dagen per week en waar mogelijk afgestemd op het praktijkprogramma.


Uitbreiding

Het generieke concept vakhavo is uiteraard breder inzetbaar dan alleen in de technische afdelingen. Witte: “We willen er eerst voor zorgen dat de technische poot van vakhavo steviger staat qua curriculum en syllabus. Economie is een logische vervolgstap. Die branche biedt veel mogelijkheden op stagegebied. In de sectoren zorg en scheikunde zit je met belemmeringen op dat vlak.” Geregeld kloppen scholen aan om kennis te maken met dit nieuwe onderwijsconcept. Daarvoor zullen per schooljaar vaste voorlichtingsmomenten georganiseerd worden. 

Stage

Moderne bedrijven gebruiken steeds geavanceerder machines en productielijnen. Een deel van het werk van ambachtslieden is daardoor verschoven naar technici met hbo werk- en denkniveau. Bedrijven staan dan ook in de rij voor vakhavisten. De ideale situatie is dat de leerling door vroege kennismaking via stage sneller een toekomstige werkgever vindt in Zeeland. Op de jaarlijkse bedrijfsmiddag kunnen stagebedrijven zich presenteren aan de leerlingen uit jaar 3 en 4. Leerlingen uit jaar 4 vertellen wat ze hebben gedaan en welke eindopdracht ze als profielwerkstuk gaan uitvoeren. Voor veel aanwezigen een eyeopener. ‘Kan een leerling dit al? Mag hij dit al doen bij jou?’ Witte: “Een belangrijk sleutelmoment. Zo vindt op een organische manier een shift plaats naar het gewenste niveau. De meeste bedrijven hebben een prachtige eindopdracht weten te bedenken.”

 

Ouders

Op open avonden vragen ouders van groep 8-leerlingen al gericht naar de vakhavo: ‘Mijn kind kan mogelijk vwo aan, maar wordt heel ongelukkig van alleen maar met theorie bezig zijn.’ Dan is deze havo+ een mooie oplossing, vertelt Witte. “Onderwijs dat afgestemd is op talent en interesse, motiveert leerlingen. Dat maken we onder meer op uit het behalen van hogere cijfers.”