Goes Klein Frankrijk

Gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2021

Schoolbreed

 

Een veelbewogen jaar is bijna voorbij. We danken u hartelijk voor uw betrokkenheid op onze school en wensen u gezegende kerstdagen en een goed 2021.

Zijn Naam is Immanuel. Zelf zei Jezus het tot Zijn discipelen: 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde (...) En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.'