Goes Klein Frankrijk

Een waardevolle kennismaking in Litouwen

Goes Klein Frankrijk

 

Toen in april 2016 collega's uit Litouwen het Calvijn College in Goes bezochten, waren ze verbaasd. Zo veel leerlingen bij elkaar die geloven in de Heere Jezus. Zo veel leerlingen die betrokken zijn op de kerk en elke dag in hun Bijbel lezen. Een school waar alle collega’s belijdende christenen zijn. Dat moest wel grenzen aan de ideale school. En wij…? Wij wisten even niet goed wat we moesten zeggen. In november brachten we een tegenbezoek.

  

Internationalisering is een onderwerp dat hoog op de agenda staat van de minister van Onderwijs. Afgelopen jaar verscheen er een publicatie van de Onderwijsraad waarin de ambitie werd uitgesproken dat ‘iedereen het onderwijs internationaal competent verlaat’. In het rapport wordt dit verder toegelicht: ‘Internationaal competent zijn in oriëntatie, kennis, communiceren, reflecteren en samenwerken is nodig om effectief te functioneren in de hedendaagse maatschappij.’

 

Tegenbezoek

Omdat wij onze leerlingen willen leren om als christenen dienstbaar te zijn in de maatschappij, zijn wij op zoek gegaan naar christelijke scholen waarmee we deze internationale ambitie kunnen waarmaken. We kwamen in contact met de Rainbow Way School in Litouwen. Afgelopen jaar hebben collega’s van deze school onze school bezocht. Dat bezoek leverde zoveel verrassende gesprekken en nieuwe inzichten op, dat wij begin november een tegenbezoek hebben gebracht in Litouwen. Naast een bezoek aan deze school bezochten we ook de school waar een aantal van onze leerlingen de Engelse zomerschool (zie laatste alinea) hebben gevolgd, LCC.

 

LCC

LCC is een ‘University College’ naar Amerikaans model. Leerlingen kunnen hier na het behalen van een vwo-diploma een ‘liberal arts’-programma volgen. We werden na aankomst eerst rondgeleid langs de prachtige schoolgebouwen. De gebouwen dragen de namen van gulle sponsors uit Amerika. Deze (grote) sponsors zitten door hun financiële bijdrage ook in het bestuur van de school. Het terrein van de school is erg groot. Op het terrein staan ook de studentenonderkomens. In de gesprekken die we met verschillende mensen voeren, blijkt de betrokkenheid op hun leerlingen. Ze willen elke leerling kennen en staan pal voor hun christelijke identiteit. Van docenten wordt verwacht dat ze belijdend christen zijn en leerlingen kunnen er dus rekening mee houden dat in de lessen regelmatig verwezen wordt naar een christelijke manier van leven. Tijdens een lesbezoek valt de betrokkenheid en vakkundigheid van de docenten op. In de klassen zitten maximaal vijfentwintig leerlingen en iedereen wordt bij de les betrokken. Voor en na de les voeren de docenten gesprekjes met leerlingen over de lesstof, over het huiswerk of over persoonlijke zaken. Voor een universiteit is dat bijzonder. Uit de gesprekken met de studenten blijkt ook dat deze jongeren al heel zelfstandig zijn. Ze leven soms al op zeventienjarige leeftijd op duizenden kilometers van huis. De begeleiding van deze studenten is op allerlei manieren vastgelegd. Er zijn senior-studenten die zich ontfermen over jongere studenten. Er zijn beheerders van de flats en daarnaast zijn er allerlei medewerkers van de school die zich met het welzijn van de leerlingen bezighouden.

 

Russische vlag

De sfeer in de studentenflats is bijzonder. Uit allerlei Europese landen zitten hier leerlingen. Waar landen soms politiek gezien in grote spanning met elkaar leven, zitten hier leerlingen uit die landen bij elkaar op de kamer. De directeur vertelt een prachtig verhaal hierover. Ook in Litouwen is er groot wantrouwen tegenover Rusland. Toen een van de studenten een Russische vlag uit zijn raam had gehangen, werd dat opgepikt door een lokale krant. Een foto van de vlag verscheen in de krant met daarbij een artikel waarin werd vermeld dat de Russen van binnenuit Litouwen aan het aanvallen waren. Het bericht werd al snel gedeeld en binnen een paar uur was heel Litouwen hiervan op de hoogte. Het crisisteam van de school moest een antwoord formuleren op alle mediaverzoeken en op de camerateams die de school overspoelden. Terwijl het team in overleg was, gebeurde er iets bijzonders. De studenten hadden zelf een oplossing bedacht. Toen de cameraploegen arriveerden hing uit elk raam een vlag! De studenten hadden de vlag van hun eigen land opgehangen en zelf voor een prachtige oplossing gezorgd.

 

Rainbow Way School

De volgende dag bezoeken we de school voor voortgezet onderwijs. Het blijkt dat het in Litouwen nog vrijwel onmogelijk is om christelijk onderwijs te geven op de manier zoals wij dat in Nederland doen. Het communisme en de Russische onderdrukking liggen nog vers in het geheugen! Christelijke organisaties zoeken naar het hoe en wat van een christelijke organisatie in deze nieuwe vrijheid. Een aantal collega’s op de Rainbow Way School is belijdend christen, de meeste leerlingen worden niet christelijk opgevoed. Het bestuur van de school en de directrice wilden heel graag weten hoe wij christelijk onderwijs vormgeven en hoe wij zoveel christenen op onze school krijgen. In hun beeld was iedereen in onze school gelovig. Dat wij zelf daar wat anders over denken, mag duidelijk zijn; het was voor ons ook beschamend om dit te horen.

De betrokkenheid van de docenten op de Rainbow Way School is groot. De school staat in een grauwe woonwijk en is letterlijk het enige gebouw met kleur. Leerlingen lopen dezelfde klassen door als in Nederland, maar verlaten de school pas als ze zestien jaar zijn. Bij de lessen die wij bezochten (Engels, aardrijkskunde, muziek) viel op dat de klassen klein waren, de leerlingen respectvol en betrokken en het niveau van het Engels hoog was.

 

Samenwerken

Samenwerken met deze school is goed mogelijk, want er zijn voldoende technische middelen om dit te doen. We willen projecten opzetten op het gebied van aardrijkskunde en Engels en het is ook ons streven om elkaar als collega’s te ondersteunen en te helpen op het gebied van christelijk onderwijs in het algemeen. Wíj kunnen leren om ons opnieuw bewust te zijn van onze voorrechten en van onze luxepositie en de school dáár is heel benieuwd naar een uitwerking van onze visie op onderwijs.

Wij zijn niet de ideale school. Het is wel goed om op deze manier te reflecteren en samen te werken aan het geven van onderwijs met als diepe wens dat onze leerlingen gebracht worden bij en geworteld worden in Christus. En dan is het goed om te merken dat het gesprek met christenen uit een totaal andere omgeving voor beiden waardevol is.

F. Nieuwenhuyzen 

 

Zomerschool Engels

Het Calvijn College is makelaar voor het LCC in Klaipeda. Leerlingen van 15 jaar en ouder kunnen voor een relatief laag bedrag negentig lessen Engels volgen, wat overeenkomt met ruwweg een jaar op school drie lessen per week volgen. Het Calvijn College stuurt een begeleider met een beperkte opdracht mee. Voor de doelgroep vmbo-leerlingen die havo gaan doen, is deelname aan de zomerschool een unieke kans om hun prestaties voor dit kernvak te verbeteren.