Goes Klein Frankrijk

Een school die echt betrokken is

Schoolbreed

 

Het Calvijn College valt op in vorming, maatwerk en betrokkenheid. Zo wil de school leerlingen tot bloei brengen. 

 

Het onderwijsaanbod varieert van praktijkonderwijs tot gymnasium, ook het palet aan ondersteuningsmogelijkheden is breed.

Inspectie

De inspectie concludeerde in kwaliteitsonderzoek op locaties van het Calvijn College dat er uitdagend onderwijs geboden wordt. Als voorbeelden noemde de inspectie de mogelijkheid extra vakken, een vak op hoger niveau of talentprogramma’s te volgen. Het rapport spreekt van goede zorg en begeleiding, die voor alle locaties op eenzelfde manier is opgezet. Mentoren nemen een belangrijke plaats in, zij voeren ook loopbaangesprekken met leerlingen. Er heerst een respectvolle, vriendelijke sfeer, waarin het prettig leren en werken is, aldus de inspectie.

 

Hartelijk

Het Calvijn College hecht onder het motto ‘Hartelijk Onderwijs’ ook sterk aan persoonlijke vorming. Het gaat de school om het hart van de leerling. Het motto typeert ook de houding van docenten naar leerlingen. De christelijke identiteit wordt niet alleen zichtbaar in dagopeningen en het vak godsdienst, maar ook in houding, gedrag en onderwijsprogramma. De school werkt met vormingsdoelen die het curriculum in een doordachte samenhang doortrekken. Zo worden leerlingen voorbereid op het zijn van christen in de maatschappij.