Goes Klein Frankrijk

Christelijke school | Een docent die je leven begrijpt

Goes Stationspark


Het Calvijn College is een reformatorische school. Hoe merk je dat als leerling? Op de locatie Goes Stationspark spreken we Gerlinde Koppert en Boaz de Rijke uit klas 3 erover.


Gerlinde zat op de ds. J. Bogermanschool in Oosterland, Boaz op De Wingerd in Goes. Bij de keuze voor het Calvijn was de identiteit van de school belangrijk.


Hoe merken jullie dat het Calvijn een christelijke school is?

“Aan de dagopeningen en we bidden en danken bij het eten. Ook hebben de meiden een rok aan en merk je het aan het taalgebruik. Het geloof komt natuurlijk terug bij godsdienst, maar ook bijvoorbeeld bij geschiedenis.”


Kun je hier je geloofsvragen stellen?

“Jazeker. Bij dagopeningen kun je ook vragen stellen. Daar wordt wel gebruik van gemaakt. Pas ging het over wandelen met God en vroeg de docent ons voorbeelden te noemen. We kunnen ook terecht bij catechisatie of familieleden.”


Wat voor vragen bijvoorbeeld?

Gerlinde: “Wij denken dat het christelijk geloof goed is en moslims denken dat hun geloof goed is. Je kunt je dan afvragen welk geloof waar is. Bij godsdienst hebben we het daar over gehad. We voeren daar ook wel eens discussies, pas nog over de film Lion King en het uitbeelden van Jezus.”


Hoe vinden jullie de dagopeningen?

Beiden vinden het taalgebruik van de Statenvertaling vaak moeilijk en zijn blij dat er op school helder uitgelegd wordt. Gerlinde: “Mijn dagboek en de Bijbel met uitleg helpen ook om dingen beter te begrijpen.”

Wanneer spreekt een dagopening aan?

Boaz: “Als er voorbeelden worden gebruikt.” Gerlinde: “Als je merkt dat de docent je leven begrijpt en je er voor je eigen leven iets aan hebt.”