Goes Klein Frankrijk

Bovenbouwnieuws | Presentatie profielwerkstukken

Goes Klein Frankrijk


Ons is gevraagd om een stukje te schrijven over de presentatie van het profielwerkstuk. Het PWS is een grote onderzoeksopdracht die elke havo- en vwo-leerling moet maken. 


Voor het eerst werden, op donderdag 20 februari jl., ouders uitgenodigd om al het geijver van hun kinderen te komen bewonderen. Wij kregen van school de opdracht om een poster over ons onderzoek te maken. Op deze poster moest duidelijk worden wat we hadden onderzocht en natuurlijk wat de conclusie was.

De leerlingen mochten met hun poster naar de aula, waar het spektakel plaatsvond. Door de vele leerlingen leek de aula wel een mierenhoop. Medeleerlingen uit klas 5 kwamen de posters beoordelen en bestookten ons met vragen.

Het was geweldig en uitdagend om ons onderzoek te mogen uitleggen en vragen te beantwoorden. Op dat moment waren wij de specialisten die alles wisten van een bepaald onderwerp. Ouders kon je uitgebreid inlichten over wat je had gevonden of onderzocht.

Het geeft als onderzoeker een goed gevoel om iets te kunnen overdragen en iemand iets uit te leggen. Wij denken dat niet alleen wij als leerlingen veel van dit project geleerd hebben, maar dat het ook zeker voor ouders en docenten een ideale kans was om hun kennis te verbreden.

 

Leanne en Willemijn 

 

Ra ra, waar gaat dit over... 

De hoofdvraag van het PWS van deze twee leerlingen luidt: In welke mate is er sprake van causaliteit of coïncidentie in de prevalentie van gastroparese bij

diabetici?