Goes Klein Frankrijk

Bekijk schoolgidswebsite

Schoolbreed


Bekijk de schoolgids 2019-2020 op schoolgids.calvijncollege.nl. Ouders en relaties ontvangen een compacte versie die hiernaar verwijst voor meer informatie.

 

De gids informeert u over de organisatie, het onderwijsaanbod en zaken als identiteit, zorg en kwaliteit.

Pasfotoregisters van onze personeelsleden staan op het portaal, dat bereikbaar is voor personeel, ouders en leerlingen. Bent u een andere relatie, dan kunt u in de bijgaande compacte gids het contactpersonenoverzicht per locatie raadplegen. Heeft u behoefte aan meer gegevens, neem dan contact op met het betreffende locatiesecretariaat. 

 

Wij hopen dat u de gids met plezier en naar tevredenheid zult gebruiken. Heeft u vragen of suggesties, dan horen we dat graag.