Goes Klein Frankrijk

Alle geslaagden gefeliciteerd!

Schoolbreed


Examens... Een mijlpaal waar je lang naar toewerkt. En dan vandaag de uitslagen. Voor een deel van de leerlingen een heel spannend moment. Alle geslaagden van harte gefeliciteerd! Met jullie zijn we blij met dit verkregen succes. Misschien kreeg je een andere uitslag en is het nog even mouwen opstropen. Welke boodschap je ook kreeg: ga met God! 

 

'Doe mij Uw goedertierenheid in den morgenstond horen, want ik betrouw op U; maak mij bekend den weg, dien ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot U op. (...) Leer mij Uw welbehagen doen, want Gij zijt mijn God! Uw goede Geest geleide mij in een effen land.'  (uit Psalm 143)

PS: De namen van geslaagden schoolbreed publiceren we dit keer niet. Dat hangt samen met de privacywet AVG.