Goes Klein Frankrijk

450 uur werk aan een profielwerkstuk

Goes Klein Frankrijk


Iedere havo- en vwo-leerling maakt in zijn loopbaan een profielwerkstuk (pws). Vwo-6-leerlingen Niels van Damme, Jan-Pieter Eversdijk, Ieke-Jan de Heer en Mathan Lokerse maakten hun pws bij het vak natuurkunde, met als onderwerp: Human Powered Hovercrafts - The Green Engines.

 

Puntuit (RD) interviewde de jongens

 

Onderwerp

Het onderwerp van ons pws was hovercrafts die aangedreven worden met spierkracht: human powered hovercrafts. Wij hebben voor dit onderwerp gekozen, omdat we graag iets met vliegen wilden doen en daarbij ook een degelijk onderzoek wilden verrichten. Omdat over hovercrafts op spierkracht nog weinig bekend is, was dat een goed onderwerp voor een onderzoek.

 

Traject

In maart van vwo-5 worden de groepjes gemaakt. Daarna is het eerste beoordelingsmoment (BM1) voor de zomervakantie. Er moet dan een goed begin zijn van het project. Daarna is  voor de herfstvakantie BM2. Bij de meeste vakken is het dan de bedoeling dat de theorie afgerond is, zodat die beoordeeld kan worden. Eind december is dan BM3, de inleverdatum voor de conceptversie. De definitieve versie, met verbeteringen, moet vervolgens voor de voorjaarsvakantie ingeleverd worden.

 

Project

Wij hebben eerst een literatuuronderzoek gedaan, waarbij we onder andere twee Engelse boeken doorgewerkt hebben. Daarmee hadden we een goede theoretische basis voor het vervolg van het project. Daarna hebben we een praktijkonderzoek gedaan, waarbij we een miniatuurmodel van een hovercraft onderzocht hebben op luchtweerstand, vermogen en draagkracht. Ook hebben we onderzocht welk vermogen een mens kan leveren.

 

Met de waarden uit de formules van het onderzoek hebben we een ontwerpvoorstel gemaakt voor ons prototype. Daarna hebben we sponsors gezocht voor ons project. Vervolgens hebben we ons prototype gebouwd. Tijdens het bouwen kwamen we nog wel enkele problemen tegen. Het grootste probleem was de massa van ons prototype. Die was hoger dan we verwacht hadden. Daardoor werd een goede werking van ons prototype verhinderd.

 

Ons project hebben we afgerond met een presentatie. Hiervoor hebben we een poster gemaakt en laten drukken, waarop we alle onderdelen van ons pws presenteerden. Tijdens het project hebben we ook nog een procesfilm gemaakt die we ter ondersteuning gebruikte. Daarmee hadden we direct een goede samenvatting van ons project. Tijdens de presentatie kwamen leerlingen van vwo-5 langs om ons pws te bekijken en vragen te stellen.

 

Proces

Wij hebben met ons vieren in totaal bijna 450 uur aan ons pws besteed. Maar we hebben het niet alleen gedaan. Onze begeleider, meneer Van Steensel, heeft ons ondersteund met zijn kennis en ervaring. Zijn begeleiding heeft zeker een positieve bijdrage geleverd aan ons pws. Uiteindelijk hebben we een 9,1 als eindcijfer gekregen, waar we zeer tevreden mee zijn.

 

Niels van Damme, Jan-Pieter Eversdijk, Ieke-Jan de Heer en Mathan Lokerse (leerlingen vwo-6)