Goes Klein Frankrijk

25 jaar Calvijn College

Schoolbreed

 

Het Calvijn College is ontstaan in 1994 uit een fusie tussen destijds drie zelfstandige scholen: de Voetius-scholengemeenschap in Goes, de Rehoboth-scholengemeenschap in Krabbendijke en Tholen en de Smytegelt-mavo in Middelburg. 

De Rehobothschool in Krabbendijke was al enkele jaren eerder gefuseerd met de christelijke mavo in Tholen. Daarvoor bestonden uiteraard al bepaalde vormen van samenwerking tussen de verschillende scholen. Maar diverse ontwikkelingen, zoals de komst van de basisvorming, noopten tot intensivering van die samenwerking. Er zijn in vier gemeentes een of meerdere schoollocaties, zodat leerlingen in stream 1-3 in elk geval dicht bij huis reformatorisch onderwijs kunnen volgen.

 

We geven sobere aandacht aan dit jubileum. Bij de start van het schooljaar in de kerk stipten we het aan en u ziet het terug in het tijdelijk aangepaste logo van de school. De meeste van de afzonderlijke locaties hebben een veel langere historie. De locatie zelf kan bij het bereiken van een mijlpaal kiezen voor een jubileumviering.