Actueel

Veilig thuis in coronatijd?

Schoolbreed

Rubriek: Jongere anno nu
 

Het coronavirus; de hele wereld is er van in de ban. Zo ook onze leerlingen. Voorafgaand aan deze periode van thuiszitten, maakten de leerlingen er geintjes over met elkaar. Allerlei coronagrappen werden rond mijn oren geslingerd. En uiteraard wensten bijna alle leerlingen dat de school zou sluiten, zodat ze heerlijk thuis konden zitten en ‘vakantie’ hadden.

 

En toen was daar opeens het moment dat de scholen moesten sluiten. Dit besluit werd op zondagavond genomen, dus tijd om de leerlingen in het echt te zien en te spreken was er niet meer. En dat deed pijn, want er waren nog een paar leerlingen die ik graag even had willen spreken. Met name de leerlingen waarvan ik weet dat ze thuis niet altijd even veilig zijn. In alle vluchtigheid werden er plannen bedacht om de leerlingen thuisonderwijs aan te bieden. En dat thuisonderwijs; dat kregen ze. Inmiddels zitten we in een fase waarin we thuisonderwijs combineren met fysieke lessen.

 

Wat vinden de leerlingen van het thuisonderwijs? Voorafgaand aan deze periode was thuiszitten rozengeur en maneschijn. Maar nu? Nu niet meer! De meeste leerlingen die ik sprak, wilden dolgraag weer naar school. Ze waren het thuiszitten zat en baalden van het vele huiswerk. Ze wilden naar hun vrienden/vriendinnen, naar de kerk. Ze willen, ze willen en ze willen.

 

Velen riepen: blijf thuis, want daar ben je veilig. Maar weet u waar ik me de meeste zorgen om maak? Om de leerlingen (en ouders) die thuis helemaal niet veilig zijn. In de afgelopen weken was er een wereldwijde toename te zien van huiselijk geweld, ook in Nederland. Houdt u uw ogen en oren daarom extra goed open en geeft u het door als u vermoedt dat de vriend/vriendin van uw zoon/dochter niet veilig is thuis? En als uw kind of uzelf thuis niet veilig bent; zoek dan alstublieft steun en hulp!

Wij als school zijn van harte bereid om mee te denken. Door middel van het begeleidingsteam proberen we dit zo goed mogelijk in de gaten te houden. Als zich onveilige situaties voordoen, kunnen wij diverse mensen inschakelen, zoals de leerplichtambtenaar of zelfs Veilig Thuis. Met elkaar proberen we rondom het kind en zijn of haar omgeving te staan. 

 

Wat een zegen dat wij een trouwe en almachtige God dienen die boven dit coronavirus staat. Laten we ons maar vastklampen aan Hem.

 

mw. A.P. de Goffau-den Butter
vertrouwenspersoon