Actueel

Vakhavo breidt uit

Goes Klein Frankrijk

 

De open dagen van het Calvijn College zijn achter de rug. Veel interesse was er weer voor de vakhavo, een concept waarbij havisten een dag in de week vooral praktisch aan de slag gaan. Inmiddels is de vakhavo toe aan vervolgstappen. Stagecoördinator A.C. Witte vertelt erover.

 

Niet alleen ouders en leerlingen, maar ook bedrijven tonen onverminderd interesse. Bedrijven vinden het prettig om ook met dit type leerling te werken. Steeds meer wordt onderkend dat Zeeland juist aanwas van dit type leerlingen nodig heeft.  

 

Nieuwe ontwikkelingen

De vakhavo draait inclusief pilotfase inmiddels voor het zesde jaar en is vooralsnog gericht op de technieksector. Leerlingen doen praktijkervaring op in de afdelingen bouwen, wonen & interieur en produceren, installeren & energie op locatie Krabbendijke Kerkpolder en vervolgens in bedrijfsstages. Het concept vakhavo is natuurlijk breder toepasbaar. Nu de vakhavo stevig staat en een tweede lichting leerlingen opstoomt naar het examen, is het tijd voor uitbreiding. Witte: “Momenteel start een pilot waarbij vakhavo wordt uitgebreid met automatisering: ontwerp, robotica en CNC draaien/freezen. Benodigde apparatuur zal een plek krijgen op de havo/vwo-locatie in Goes. Hiermee kan ook op die locatie invulling gegeven worden aan dit praktijkdeel van de vakhavo. Eind deze maand zal een pilot starten met een uitbreiding naar de economiesector. Een eerste bedrijf waarmee wordt samengewerkt is Knieriem, hofleverancier van verkeersborden en kentekenplaten.”

 

Zeeland heeft juist dit type leerlingen nodig


Vakhavo iets voor mij?

Op de havo zitten nogal wat leerlingen die veel in hun mars hebben, maar zich minder aangesproken voelen door alleen theoretisch onderwijs. Het zijn doeners, die opbloeien als ze ook kunnen leren in de praktijk. Leerlingen doen ervaring op in praktijkafdelingen van onze locatie Krabbendijke Kerkpolder en in bedrijfsstages. In moderne productiebedrijven is een deel van het werk van ambachtslui verschoven naar werknemers op hbo-niveau. Daar speelt de vakhavo op in. De moeilijkheidsgraad is gelijk aan die van de reguliere havo. Wel zijn er factoren die meegewogen moeten worden. Witte: “Het vergt allereerst meer discipline. Na een stagedag op donderdag vraagt het nogal wat om nog huiswerk te gaan maken voor de vrijdag. Je moet dan dus wat meer inplannen op de andere dagen. Ook hebben de vakhavisten bijvoorbeeld geen dagelijks z-uur, waarin ze zelfstandig aan de slag kunnen of ondersteuning kunnen krijgen.” Leerlingen kunnen vakhavo vanaf het 2e leerjaar volgen in Goes, Middelburg, Krabbendijke of Tholen en vanaf jaar 3 in een vakhavoklas op locatie Goes Klein Frankrijk.

 

Investering voor je toekomst

Een havist die 30 tot 32 dagen op een jaar bij een bedrijf aan de slag is, dat is bijzonder. Het Calvijn College is landelijk vrijwel de enige school die op deze manier vakhavo aanbiedt. “Een vakhavist wordt geen specialist, maar een generalist, die begrijpt waar het over gaat”, vertelt Witte. “De stage is er niet op gericht zich een bepaalde routine eigen te maken, maar een variëteit aan werkzaamheden uit te voeren. Dat geven we aan in het stagecontract.” “Wat bedrijven opvalt aan de vakhavisten? Dat ze snel door hebben wat de bedoeling is, initiatief nemen en zelfstandigheid tonen.” Witte geniet van de ervaring dat vakhavisten echt op hun plek zitten en bedrijven deelname zo waarderen. “Ik zie het ook een beetje als missie om ze aan Zeeland te binden.” 

 

De ervaring van de vakhavo nemen leerlingen mee. “Ben je als havist een jaar in een bedrijf bezig geweest, dan kan het niet anders dan dat dit effect heeft op je verdere loopbaan.”