Actueel

Scholenopdekaart.nl | uitgelicht

Schoolbreed

 

Op de website scholenopdekaart.nl staat allerlei feitelijke informatie over onze school en ook van de andere middelbare scholen in Nederland. Dit keer lichten we er de examencijfers uit. 


U kunt op deze site het gemiddelde eindcijfer zien van de schoollocaties waar examen wordt gedaan. Dit wordt samen met het gemiddelde van de landelijke vergelijkingsgroep weergegeven. Ook is er een staafdiagram te zien met de eindcijfers van de laatste drie jaren, zodat u kunt nagaan of een locatie het beter, slechter of even goed doet als in de afgelopen jaren. Daarnaast geeft een tabel aan hoe het eindcijfer is samengesteld, namelijk uit een cijfer voor het schoolexamen (SE) en een cijfer voor het centraal examen (CE).

Het laatste dat u op de subpagina ‘examencijfers’ kunt bekijken is een lijst met de gemiddelde examencijfers van het afgelopen schooljaar per vak (het SE, CE en eindcijfer). Naast elk cijfer van de locatie is het cijfer van de landelijke vergelijkingsgroep geplaatst. Deze vergelijkingsgroep bestaat uit soortgelijke scholen als het Calvijn College (denk aan onderwijssoort/-samenstelling).

PS: Eind juni hopen we onze definitieve examenuitslag 2020 te hebben en vervolgens te publiceren op onze website.