Actueel

Overweeg de stap naar het onderwijs!

Schoolbreed

 

Het lerarentekort, tot voor kort een probleem dat regelmatig in het nieuws was. Hoe de wereld eruit gaat zien na de coronacrisis is op dit moment moeilijk in te schatten. Dat een crisis zorgt voor definitieve veranderingen is wel zeker. Of het ook invloed heeft op het lerarentekort? Het antwoord op deze vraag laat waarschijnlijk nog even op zich wachten.


Dat neemt niet weg dat er behalve gepraat over ook veel gedaan wordt aan het lerarentekort. Zeeuwse po- en vo-scholen, mbo en hbo werken samen onder de noemer Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL). U kunt daarbij onder meer denken aan werving, scholing en begeleiding van startende leraren. Allemaal drempelverlagende acties om de stap te zetten naar het leraarschap.

Regelmatig krijg ik mails of telefoontjes van mensen die al een baan en/of gezin hebben en nadenken over een overstap naar het onderwijs. Vaak is het achterliggende argument het iets willen betekenen voor jongeren. Dat zijn de mensen die we in het onderwijs willen hebben.


Wat biedt de school? Allereerst hebben we een adviserende rol en kijken we samen wat mogelijk is. Verder bieden we aan om een dagje mee te lopen en het onderwijs echt te ervaren*. Ten slotte, wanneer u de opleiding begint en tegelijk een baan heeft in het onderwijs, dan zijn er allerlei regelingen voor een goede begeleiding als startende leraar en vaak ook voor financiering van de studie.

 

Denkt u met ons mee? Misschien kent u iemand in uw omgeving die geknipt is voor werken in het onderwijs. Zelf geïnteresseerd? Bel ons eens op!

C.M. van der Maas

coördinator opleiden en begeleiden

* In verband met de coronacrisis kan dit voorlopig helaas niet.


Ga voor meer informatie naar: