Actueel

Jaarverslag 2019 verschenen

Schoolbreed


Ons publieksjaarverslag over 2019 is verschenen. U kunt het vinden op een speciale jaarverslagwebsite. Een online omgeving met foto’s, diagrammen en citaten.

De jaarstukken (bestuursverslag, verslag raad van toezicht, jaarrekening) kunt u vinden op calvijncollege.nl onder Publicaties.

 

Wat stelden we ons ten doel? Wat hebben we gedaan? En wat was het resultaat? Het is goed om hier jaarlijks in een verslag op te reflecteren en ook met u vooruit te kijken. Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen, dan vernemen we dat graag (info AT calvijncollege DOT nl).