Werken bij

Stagemogelijkheden

Toelating

Voor stagiaires onderwijs en duale studenten met een jaarovereenkomst geldt dat zij, zoals bij personeelsleden het geval is, (doop)lid dienen te zijn van de in de raad van toezicht vertegenwoordigde kerkgenootschappen. Uitzonderingen kunnen zijn: studenten van de Zeeuwse Academische Opleidingsschool. Dit is ter beoordeling van de betrokken locatiedirecteur en schoolopleider.


Stageaanvraag indienen

Uw stageaanvraag kunt u indienen bij Mattie Bremmer-Bout. Bel tijdens kantooruren naar (0113) 21 10 20 of stuur een e-mail.

Meer informatie:

  • Stagemogelijkheden bij onderwijsgevend personeel: zie de pagina Opleidingsschool.
  • Stagemogelijkheden bij onderwijsondersteunend personeel: zie de website van Ecabo.