Toelating

Onderwijsstagiairs en duale studenten met een jaarovereenkomst dienen, net zoals personeelsleden, (doop)lid te zijn van de kerkgenootschappen zoals vermeld in de statuten van het Calvijn College (artikel 15, lid 2). Uitzonderingen kunnen studenten van de Zeeuwse Academische Opleidingsschool zijn, dit bepalen de locatiedirecteur en schoolopleider.

Leerling in de mediatheek van het Calvijn College in Middelburg.

Aanvraag stage

Stageaanvragen kun je digitaal indienen via de volgende formulieren:

 

 

Vragen

Heb je nog vragen over de stagemogelijkheden? Neem dan contact met mevrouw M. Bremmer-Bout, medewerker personeel & communicatie. Bel tijdens kantooruren naar (0113) 21 10 20 of mail naar brb@calvijncollege.nl.