Werken bij

Solliciteren

Solliciteren? Het is goed om te weten wat u van ons kunt verwachten.

 

Identiteit 

Onze school heeft een reformatorische identiteit. Van onze medewerkers verwachten wij dat zij de grondslag van de school onderschrijven. Wij hebben als regel dat een sollicitant lid is van een van de kerkgenootschappen die in de raad van toezicht vertegenwoordigd zijn. Een gesprek met de raad van toezicht over de identiteit van de sollicitant maakt deel uit van de selectieprocedure.


Profiel van de sollicitant 

Het Calvijn College heeft een profielomschrijving waaraan een sollicitant dient te voldoen. Hierin maken we onderscheid tussen een onderwijsgevend en een onderwijsondersteunend personeelslid. De profielomschrijving heeft betrekking op normen en waarden en de identiteit van de kandidaat. Na ontvangst van uw sollicitatiebrief ontvangt u deze profielomschrijving.


Vaststelling salaris 

Voor een sollicitant is het van belang om vooraf inzicht te hebben in de manier waarop het salaris wordt vastgesteld. De werkwijze van het Calvijn College is vastgelegd in een document


Een (open) sollicitatie insturen

U kunt solliciteren op een vacature binnen onze school maar ook een open sollicitatie insturen. Wij verwachten altijd een brief met cv waarin zowel een praktische als een kerkelijke referentie staat vermeld. Onze online sollicitatieomgeving is nog niet gereed. Daarom vragen we u uw sollicitatie vooralsnog te versturen per e-mail.


Meer informatie?

Neem contact op met mevrouw M. Bremmer-Bout, stafmedewerker personeel & communicatie. Bel tijdens kantooruren naar (0113) 21 10 20 of stuur een e-mail.