Streams

Op de basisschool zit je allemaal in dezelfde klas. Op het Calvijn College zijn vier verschillende soorten niveaus. Dat noemen we streams. Omdat het soms moeilijk is om op elf- of twaalf-jarige leeftijd precies aan te geven wat de beste vervolgopleiding zal zijn, is de indeling in klas 1 en 2 grofmaziger en dus in streams. Naast de streams hebben we op onze school het gymnasium (op locatie Goes Klein Frankrijk) en het praktijkonderwijs (op locatie Krabbendijke Appelstraat).

 

Meer leraren

Op de basisschool heb je meestal één juf of meester die alle vakken geeft. Op het Calvijn College heb je voor bijna elk vak een andere leraar. Best wennen, want dat betekent dat je voor elk vak naar een ander lokaal moet! Elke klas heeft een mentor. Dat is een leraar of lerares die helemaal bij jouw klas hoort. Je mentor helpt je zo goed mogelijk op weg op je nieuwe school. Hij of zij reikt je rapport uit en praat met je over school. Als je vragen hebt, kun je altijd bij je mentor terecht.

Twee jongens pakken hun tas in met boeken op het Calvijn College, locatie Goes Noordhoeklaan

Boeken en huiswerk

Elke dag neem je je boeken mee van huis naar school en weer terug. Kijk goed op je rooster welke vakken je op welke dag hebt. Alleen die boeken neem je mee. Alle boeken die je nodig hebt, krijg je via school.

Na elke les krijg je huiswerk. Dat schrijf je in je agenda. Thuis ga je daarmee aan de slag. Op school bespreek je het huiswerk met je leraar of lerares of krijg je een overhoring.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe het er aan toegaat op het Calvijn College? Bezoek dan de open dag(en). We ontmoeten je graag!

Via de locatiepagina’s op onze website kun je alvast foto’s kijken en meer lezen over de school waar je naartoe gaat: